U okviru aletrantivnog visokoškolskog obrazovnog programa "Ženske studije u Subotici" 19. novembra 2022. u prostoru Savremene galerije Subotica (Park Rajhla Ferenca 5) održana su dva predavanja.

Dr Jasminka Dulić je u predavanju "Uticaj pola na strukturiranje socijalnih stavova" iznela deo rezultate istraživanja sprovedenog na jesen 2010. godine u Subotici na osnovu upitnika kojim je utvrdila relacije između tradicionalizma (tradicionalne uloge polova), pojedinih dimenzija autoritarnosti i etnocentrizma, te nekih ideologijskih orijentacija (egalitarizam i militarističko-etatistički sindrom) kao i političke involviranosti i političkog cinizma.

Dr Margareta Bašaragin je održala predavanje "Znamenite subotičke Jevrejke" sa ciljem da afirmiše život i delo 10 znamenitih Jevrejki koje su živele i/ili radile u Subotici tokom 20. i 21. veka i ukaže na razne oblike semintizma kojima su (bile) izložene, na osnovu knjige Znamenite Jevrejke Subotice (M. Bašaragin, ŽSI i Fut. publ, N. Sad, 2020).

M. Bašaragin

J. Dulić

Foto: http://www.hrvatskarijec.rs/ 

 

M. Bašaragin i M. Antunović 

 Foto: D. Kašaš