Predavanje Čitanje Pisama iz zatvora Roze Luksemburg održale smo 15. januara 2019. godine u Galeriji likovne umtnosti – poklon zbirka Rajka Mamužića u Novom Sadu u okviru ciklusa Znamenite žene XX veka.

Na predavanju su govorili Ana Bu, dr Miloš Pankov, prof. dr Svenka Savić i dr Margareta Bašaragin. Na tribini je „Pisma iz zatvora“ čitala Maja Brukner.