U petak, 22. februara 2019. godine, u zgradi Univerziteta u Novom Sadu, održana je promocija knjige dr Uglješe Belića Rodna dimenzija enciklopedijskog teksta: ideologizacija i interkulturalnost.

O knjizi su govorili: dr Miloš Pankov, prof. dr Svetlana Tomin, prof. dr Svenka Savić i autor, a program je vodila dr Margareta Bašaragin.