Naša izdanja

Bibliografija radova Svenke Savić: 1963-2011.

Priredila mr Nataša Belić

(2011)

download

Priredile: Laura Spariosu i Svenka Savic.

(2011)

download

Prikaz knjige:
Dr Biljana Sikimić, Recenzija
Prof. dr Vera Vasić, Recenzija
Ivana Janjić, Prikaz knjige

(2009)
Priredile Milica Bracić,
Milica Mima Ružičić-Novković, Svenka Savić

download

Prikaz knjige:
Dinko Gruhonjić, Optimizam uprkos diskriminaciji