Csilla Dávid (Čila David) diplomirala na Jugoslovenskom institutu za novinarstvo na smeru za fotoreportere (mentor Tomislav Peternek, od 1987. radi u redakciji dnevnog lista Magyar Szó, a od 1992. godine postaje fotoreporterka i saradnica dnevnih i periodičnih izdanja. Završila je dvogodišnje „Ženske studije i istraživanja“, učešćem u projektu Životne priče Mađarica u Vojvodini (Vajdasági magyar nők élettörténetei), u kojem je zabeležila životnu priču fotoreporterke Ane Lazukić; 2012.