Dijana Gajić diplomirala na Filozofskom fakultetu u Banja Luci na Odseku za srpski jezik i književnost; stepen master rodnih studija stekla je (2013) na ACIMSI Centru za rodne studije UNS, odbranivši master rad pod nazivom „Kritička analiza diskursa u rodnim studijama: pisani mediji namijenjeni ženama (mentorka Svenka Savić). Pored objavljivanja naučnih radova bavi se i lektorisanjem.