Aktivnosti

U petak, 22. februara 2019. godine, u zgradi Univerziteta u Novom Sadu, održana je promocija knjige dr Uglješe Belića Rodna dimenzija enciklopedijskog teksta: ideologizacija i interkulturalnost.

O knjizi su govorili: dr Miloš Pankov, prof. dr Svetlana Tomin, prof. dr Svenka Savić i autor, a program je vodila dr Margareta Bašaragin.

Predavanje Čitanje Pisama iz zatvora Roze Luksemburg održale smo 15. januara 2019. godine u Galeriji likovne umtnosti – poklon zbirka Rajka Mamužića u Novom Sadu u okviru ciklusa Znamenite žene XX veka.

Na predavanju su govorili Ana Bu, dr Miloš Pankov, prof. dr Svenka Savić i dr Margareta Bašaragin. Na tribini je „Pisma iz zatvora“ čitala Maja Brukner.

U četvrtak, 1. novembra 2018. godine u baletskoj školi „Raičević“ u Subotici održana je promocija knjige Erika autorke prof. emerita Svenke Savić. O knjizi su govorile dr Margareta Bašaragin i autorka.

U Galeriji likovne umetnosti poklon zbirci Rajka Mamuzića, u ponedeljak, 22. oktobra 2018. godine u 18 sati održana je promocija knjige Erika Marjaš autorke Svenke Savić.

Na promociji su govorili: prof. dr Vera Vasić, Filozofski fakultet UNS, recenzentkinja; dr Sanja Kojić Mladenov, kustoskinja, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, prof. dr Vesna Krčmar, Akademija umetnosti UNS, recenzentkinja; prof. dr Svenka Savić, Filozofski fakultet UNS, profesorka emerita, autorka i Relja Dražić, izdavač.