Aktivnosti

Ženske studije i istraživanja iz Novog Sada su 1. februara 2020. godine započele realizaciju projekta pod nazivom Šta žene od 65+ (ne)mogu u Srbiji danas? - Prilog istraživanju potencijala starijih žena i njihove diskriminacije.

Projekat se bavi ostvarivanjem prava na NE-diskriminaciju, a promene kojima želimo da doprinesemo su: promena patrijarhalne svesti u odnosu na stare; promovisanje pozitivne slike o starijim ženama, o njihovim potencijalima i iskustvenim resursima; doprinos prevenciji i suzbijanju diskriminacije starijih i povećanje socijalne uključenosti starijih žena koja će doprineti njihovoj ranopravnosti, autonomiji, većoj vidljivosti, poštovanju i dostojanstvenom životu. Najvažnije aktivnosti projekta su istraživanja, kojima prikupljamo i analiziramo potencijale, resurse i postignuća starijih žena kao i različite oblike njihove diskriminacije; objavljivanje radova o ovim istraživanjima sa zaključcima i preporukama za promenu postojećeg negativnog stanja, štampanje „Izveštaja o rezultatima istraživanja i završni skup“.

Projekat, koji će trajati 15 meseci, finansijski je podržala Ekumenska inicijativa žena iz Omiša.

U petak, 24. januara u 18h u prostorijama čitaonice Gradske biblioteke Subotica, u organizaciji Gradske biblioteke Subotica i Udruženja „Ženske studije i istraživanjaˮ Novi Sad, održala se tribina „Znamenite žene XX veka – Našli smo Rozu Luksemburg“. Govorila dr Margareta Bašaragin.

Promocija knjige Žarko Milenković i Mirjana Matić - prilog istoriji Baleta Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu održana je 19. septembra 2019. godine, u 12 sati, u Srpskom Narodnom pozorištu.

Na promociji su učestvovali: dr Zoran Đerić, upravnik SNP-a, prof. dr Vesna Krčmar, recenzentkinja, Žarko Milenković, koreograf, solista, nekadašnji šef baleta, Gabriela Teglaši Jojkić, predsednica Udruženja baletskih umetnika Vojvodine, Miodrag Vojvodić, dugogodišnji umetnički rukovodilac KUD-a "Svetozar Marković", Relja Dražić, izdavač Futura publikacije i dr Svenka Savić, profesorka emerita, autorka knjige.

U ponedeljak, 17. juna 2019. godine u 17 sati, u Baletskoj školi u Novom Sadu (Jevrejska 5) održana je promocija knjige Žarko Milenković i Mirjana Matić - prilog istoriji Baleta Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu autorke Svenke Savić.

Na promociji su učestvovali: Relja Dražić, izdavač; Sofija Košničar, teoretičarka umetničke igre; Žarko Milenković, koreograf i Svenka Savić, autorka.