Aktivnosti

Nakon prvog konsultativnog sastanka na temu istorija ženskih studija u Srbiji održan u prostorijama ŽUC-a (20. septembra 2020), a u povodu obeležavanja 80 godina života i 60 godina rada Svenke Savić, tri organizacije: Udruženje „Ženske studije i istraživanja“ (Novi Sad), Centar za ženske studije i Studijsko istraživačka grupa za rodnu ravnopravnost i javne politike Instituta društvenih nauka (IDN) iz Beograda suorganizovale su drugi konsultativni sastanak u Beogradu 30. oktobra 2020. na Fakultetu političkih nauka, Jove Ilića 165, V sprat (profesorska čitaonica) sa početkom u 11:30.

Sastanak onlajn vodila je Zorica Mršević (IDN), prisutne su: Daša Duhaček, Svenka Savić, Margreta Bašaragin, Vera Obradović (u prostoru FPN), a Mirjana Dokmanović, Nađa Bobičić, Nađa Duhaček, Dragana Popović,  Nada Sekulić, Mirela Šantić, Hristina Cvetinčanin Knežević, Ivan Milenković, Lara Končar, Ankica Šobot, učestvuju preko zoom-a.

 Udruženje „Ženske studije i istraživanja“ iz Novog Sada, zajedno sa Akademskom inicijativom „Forum 10“ iz Novog Pazara realizovale su program „Onlajn ženske studije“ (Online Women’s Study Program) od 7. do 28. novembra 2020. godine uz finansijsku podršku Ambasade Švedske u Srbiji.

Novinarka Vladimira Dorčova Valtnerova, portal Storyteller, u tekstu Vojvodinskí Slováci v procese „návratovej“ migrácie medzi dvomi domovinami od 26. maja 2019. godine, analizira aktuelnu temu migracije Slovaka iz Vojvodine u Slovačku koju od 2013. godine istražuju Sanja Zlatanović, Etnografski institut Srpske akademije nauka i imetnosti, i Juraj Marušiak, Institut političkih nauka Slovačke adademije nauka. 

Naša saradnica, Tatjana Radojević prevela je ovaj tekst koji možete pročitati ovde.

U saradnji tri nevladine organizacije: Ženske studije i istraživanja, Žene u crnom i Iz kruga Vojvodina, održan je Feministički diskusioni kružok (FDK) u Novom Sadu, 19. 11. 2020. u prostorijama Iz kruga... Vojvodina, Bul vojvode Stepe 67, od 17 do 20 sati.

Prisutni: Anđelija Vučureić, Svenka Savić, Lino Veljak, Fahrudin Kladnjičanin, Staša Zajević, Maja Tomić, Maja Vasić, Nikola Ačanski, Veronika Mitro, Svjetlana Timotić, Violeta (11 osoba).

FDK je prostor za zajedničko promišljanje važnih pitanja koja nas zaokupljaju, a u cilju uvećanja kolektivne moći i političke snage feminističkog pokreta. Ovaj FDK organizuju tri ženska udruženja: Udruženje „Ženske studije i istraživanja“ (ŽSI) i „IZ KRUGA... Vojvodina“ (Novi Sad) i „Žene u crnom“ (ŽUC, Beograd). Program je obuhvatio prikaz novih knjiga i video zapisa.