Aktivnosti

Članice Udruženja “Ženske studije i istraživanja" (Svenka Savić i Tatjana Radojević) su 8. jula 2020. bile u poseti i razgovarale sa: Janom Zabunov u Poslovnom i inovativnom centru (PIC) i fotografije su napravljene pred muralom te organizacije koji je posvećen poznatim Slovakinjama (neke su iz knjige Slovakinje, ŽSI); Jarmilom Vrbovskom, direktorkom Gimnazije Jan Kolar; Zuzanom Hmirakovom iz Udruženju petrovačkih žena i Zuzanom Hmirakovom u Udruženju penzionera B. Petrovca.

Ovim putem želimo da vas zamolimo za podršku.

Ženske studije i istraživanja iz Novog Sada, uz finansijsku podršku Ekumenske inicijative žena (EIŽ), sprovode projekat „Šta žene od 65+ (ne)mogu u Srbiji danas?”.

Projektom je predviđeno jedinstveno i po prvi put inicirano istraživanje diskriminacija starijih žena sa stanovišta njihovih potencijala. Ovim istraživanjem želele bismo da doprinesemo promeni svesti o stvarnoj i mogućoj ulozi žena koje su navršile 65 i više godina života u današnjem društvu. Verujemo da ćemo time učiniti i korak ka smanjivanju njihove socijalne marginalizacije.

Prvi broj Biltena projekta „Šta žene od 65+ (ne)mogu u Srbiji danas?” koji realizuju Ženske studije i istraživanja uz podršku Ekumenske inicijative žena možete videti ovde

Kao deo aktivnosti u okviru projekta „Šta žene od 65+ (ne)mogu u Srbiji danas?” koji realizuju Ženske studije i istraživanja (ŽSI) iz Novog Sada uz podršku Ekumenske inicijative žena (EIŽ) iz Omiša, u toku marta i aprila urađeno je mapiranje resursa novosadskih ženskih organizacija. Metodologija koju smo koristile obuhvata anketu uz pomoć polustrukturiranog upitnika, koji je imejlom poslat na 20 adresa, a 11 organizacija je vratilo popunjene upitnike.

Izveštaj o mapiranju resursa novosadskih ženskih organizacija možete videti ovde.

Excel dokument sa kompletnim odgovorima iz upitnika dostupan je ovde.