Aktivnosti

Kao deo aktivnosti u okviru projekta „Šta žene od 65+ (ne)mogu u Srbiji danas?” koji realizuju Ženske studije i istraživanja (ŽSI) iz Novog Sada uz podršku Ekumenske inicijative žena (EIŽ) iz Omiša, u toku marta i aprila urađeno je mapiranje resursa novosadskih ženskih organizacija. Metodologija koju smo koristile obuhvata anketu uz pomoć polustrukturiranog upitnika, koji je imejlom poslat na 20 adresa, a 11 organizacija je vratilo popunjene upitnike.

Izveštaj o mapiranju resursa novosadskih ženskih organizacija možete videti ovde.

Excel dokument sa kompletnim odgovorima iz upitnika dostupan je ovde.

Udruženje Ženske studije i istraživanja i Organizacija za podršku ženama s invaliditetom „Iz kruga - Vojvodina" 10. marta 2020. godine organizovale su sastanak povodom Dana žena, ženskom pokretu u Novom Sadu. Na sastanku su se okupile članice novosadskih ženskih mreža, organizacija civilnog društva, inicijativa i stručnjakinje. Razgovarale su o tome zašto im je 8. mart važan i osvrnule se na ženski pokret u Novom Sadu od devedesetih godina prošlog veka do danas sa predstavljanjem sadašnje situacije i novih inicijativa. Mapirale su svoje resurse kao i resurse svojih organizacija radi boljeg korišćenja i zajedničkog delovanja.

Sastanak Ženski pokret u Novom Sadu danas na Mapi osmomartovskih događaja u Srbiji ovde.

Srdačno Vas pozivamo na predavanje Znamenite žene XX veka - Žene na poštanskim markama u Srbiji (2006-2018), u četvrtak, 20. februara 2020. godine, u 18 h, u prostorijama čitaonice Gradske biblioteke Subotica (Cara Dušana 2), u organizaciji Gradske biblioteke Subotica i Udruženja „Ženske studije i istraživanjaˮ Novi Sad.

Ženske studije i istraživanja iz Novog Sada su 1. februara 2020. godine započele realizaciju projekta pod nazivom Šta žene od 65+ (ne)mogu u Srbiji danas? - Prilog istraživanju potencijala starijih žena i njihove diskriminacije.

Projekat se bavi ostvarivanjem prava na NE-diskriminaciju, a promene kojima želimo da doprinesemo su: promena patrijarhalne svesti u odnosu na stare; promovisanje pozitivne slike o starijim ženama, o njihovim potencijalima i iskustvenim resursima; doprinos prevenciji i suzbijanju diskriminacije starijih i povećanje socijalne uključenosti starijih žena koja će doprineti njihovoj ranopravnosti, autonomiji, većoj vidljivosti, poštovanju i dostojanstvenom životu. Najvažnije aktivnosti projekta su istraživanja, kojima prikupljamo i analiziramo potencijale, resurse i postignuća starijih žena kao i različite oblike njihove diskriminacije; objavljivanje radova o ovim istraživanjima sa zaključcima i preporukama za promenu postojećeg negativnog stanja, štampanje „Izveštaja o rezultatima istraživanja i završni skup“.

Projekat, koji će trajati 15 meseci, finansijski je podržala Ekumenska inicijativa žena iz Omiša.