Video i audio galerija

mart 2012.
autor: Dragutin Dragan Bećar, Una Bećar
off – Milo Brković
tv produkcija D.B.TRADE CO, Bačka Topola

februar 2011.
autor: Dragutin Dragan Bećar
off – Milo Brković
tv produkcija D.B.TRADE CO, Bačka Topola

dokumentarni film o prof. dr Svenki Savić
Ženske studije i istraživanja „Mileva Marić Ajnštajn“
mart 2010.
autori - Dragica Marković, Dragutin Dragan Bećar
off – Milo Brković
tv produkcija D.B.TRADE CO, Bačka Topola

dokumentarni film o prof. dr Svenki Savić
Ženske studije i istraživanja „Mileva Marić Ajnštajn“
mart 2010.
autori - Dragica Marković, Dragutin Dragan Bećar
off – Milo Brković
tv produkcija D.B.TRADE CO, Bačka Topola