Aktivnosti

U okviru aletrantivnog visokoškolskog obrazovnog programa "Ženske studije u Subotici" 29. oktobra 2022. u prostoru Savremene galerije Subotica (Park Rajhla Ferenca 5) održana su dva predavanja.

Mr Jasna Jovićević je u predavnju „Autoetnografija kao način sticanja novog znanja u rodnim studijama“ razmatrala reprezentaciju džez instrumentalistkinje i kreiranje, odnosno izvođenje rodnog identiteta u žanru džeza kroz lične priče, doživljaj i iskustvo onih koji su subjekat istraživanja, a ne onih koji su tu reprezentaciju sami konstruisali. Kroz sopstevno iskustvo aktivne umetnice u domenu džeza kritički je sagledala i ispitala doživljaj i percepciju džez instrumentalistkinje na kulturnom prostoru Balkana.

Dejan Mrkić je u izlaganju „Subotičke preduzetnice i zanatlijke između dva svetska rata“ dao osvrt na paletu zanimanja koja su imale žene između dva svetska rata u Subotici a na osnovu  Privrednog vodiča iz 1931. godine. 

M. Bašaragin

J. Jovićević

D. Mrkić

Foto: M. Bašaragin

 

 

Edukativni visokoškolski obrazovni program:

"ŽENSKE STUDIJE U SUBOTICI", SUBOTICA

 

Govore

Mr Jasna Jovićević

Autoetnografija kao način sticanja novog znanja u rodnim studijama  

Dejan Mrkić

Subotičke preduzetnice i zanatlijke između dva svetska rata

Moderira

Dr Margareta Bašaragin

 

subota, 29. oktobar 2022.  10.30h,  Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku:

https://us06web.zoom.us/j/81037549341?pwd=cEdpS2tuTVdRR05mdEt2ZTJUb3VXZz09

 

Pristup predavanjima je slobodan.

 

 

Mr Jasna Jovićević , muzička umetnica, doktorantkinja na transdisciplinarnim studijama savremene umetnosti na Fakultetu za medije i komunikacije, Univerziteta Singidunum, Beograd. Zaposlena na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici.

Dejan Mrkić, arhivista, zaposlen u Istorijskom arhivu Subotice. Autor više izložbi arhivske građe i istorijskih izvora i dokumentarnih filmova sa fokusom na Suboticu.

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE U SUBOTICI, Subotica.

Finansijska podrška projekta: Rekonstrukcija ženski fond, Beograd.

U okviru aletrantivnog visokoškolskog obrazovnog programa "Ženske studije u Subotici" 22. oktobra 2022. u prostoru Savremene galerije Subotica (Park Rajhla Ferenca 5) održana su dva predavanja.

Dr Zorica Mršević održala je predavanje "Žene, mir, bezbednost" o Rezoluciji Saveta bezbednosti UN a u okviru teme Mirovno delovanje žena. U Rezoluciji ne samo da se naglašava važnost ravnopravnog učešća žena i njihovog punog uključivanja u sve napore na održanju i promociji mira i bezbednosti, već se ističe potreba za njihovom većom ulogom u donošenju odluka koje se tiču sprečavanja i rešavanja konflikata.

Dr Margareta Bašaragin u predavanju "Rod u razgovoru u razredu - prilog empirijskim istraživanjima razmena nastavnica-učenici_e" u okviru teme Rodna ravnopravnost – jezik, obrazovanje, nauka iznela je rezultate empirijskog istraživanja i pokazala razlike u jezičkom ponašanju učenika i učenica međusobno i u odnosu prema nastavnici tokom časa, što potvrđuje izgradnju različitih elemenata rodnih identiteta.  

Moderirala je dr Margareta Bašaragin, koordinatorka programa.

M. Bašaragin

M. Bašaragin, M. Dokmanović, Z. Mršević, A. Pecka S. Janković

Edukativni visokoškolski obrazovni program:

"ŽENSKE STUDIJE U SUBOTICI", SUBOTICA

 

Govore

Dr Zorica Mršević

Žene, mir, bezbednost

Dr Margareta Bašaragin

Rod u razgovoru u razredu - prilog empirijskim istraživanjima razmena nastavnica-učenici_e

Moderira

Dr Margareta Bašaragin

 

subota, 22. oktobar 2022.  10.30h,  Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku:

https://us06web.zoom.us/j/87377894777?pwd=QUwxbUlsS2hqNzhiL1RpZ0Noa2VYUT09

 

Pristup predavanjima je slobodan.

 

 

Dr Zorica Mršević, naučna savetnica Instituta društvenih nauka Beograd;  doktorirala (1986) na Pravnom fakultetu UB; savetnica, istraživačica i predavačica na brojnim institucjama u zemlji i inostranstvu;autorka 24 knjiga i preko 400 naučnih radova iz oblasti teorije nasilja, rodne ravnopravnosti, prava LGBTI osoba i kriminologije.

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE U SUBOTICI, Subotica.