Aktivnosti

Polemike oko jezika sa okruglog stola Matice srpske u vezi sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti

Žene nemaju šta da očekuju

Udruženje "Ženske studije i istraživanja” u Novom Sadu obeležava 25 godina postojanja u 2022. godini.

Video zapis „Ženske studije posle 25 godina“ (autor Dragutin Dragan Bećar i po ideji Svenke Savić) za cilj ima čuvanje sećanja na obnovljenu praksu održavanja Ženskih studija u Subotici, nakon 25 godina od prvih predavanja (1997). Otuda je scenario zamišljen kao povezivanje kontinuiteta onoga što je bilo sa onim što je upravo ostvareno u 2022. godini ponovo u Subotici (21. maj - 9.jul 2022).

Čine ga izjave onih koje su u procesu neposredno učestvovale: predavačice i polaznice sa naglaskom na program Ženskih studija koji uvažava lokalni kontekst višejezične, višekonfesionale i višenacionalne Subotice sa osnovnim pravcem razvoja ženskih i rodnih studija u svetu i u Srbiji danas.

Finansijska podrška: Rekonstrukcija ženski fond, Beograd.

Dostupan na: https://www.dailymotion.com/video/k6ciChUt1RcNcgyal0m 

 

O završnoj svečanosti alternativnog visokoškolskog pobrazovnog programa "Ženske studije posle 25 godina" u Subotici izveštavala je TV Subotica kao važnom lokalnom događaju u emisiji „Kroz grad“ (11.07.2022): 

https://www.youtube.com/watch?v=QHoZ2UTYT08&feature=youtu.be .

Isti prilog emtitovan je i u emisiji "Neke važne stvari“ (17.07.2022.) na 22 TV stanice u Vojvodini: TV Subotica, Novosadska TV, TV Sombor, RTV Pančevo, TV Kikinda, TV Bečej, TV Fruška Gora – Ruma, TV Kopernikus Šid, Gradska M TV – Sremska Mitrovica, TV Novi Bečej, RTV Stara Pazova, TV kanal 25 – Odžaci, Media info centar – Novi Sad, TV Bačka – Vrbas, TV Banat – Vršac, TV BAP – Bačka Palanka, Q  MEDIA – Kula, RTV Apatin, TV OK – Kovačica, TV CINK – Novi Kneževac:

https://youtu.be/WoUdNRDM5oU.

M. Bašaragin

 

"Borkinja protiv fašizma i svih ekstremnih ideologija"

 

Dobitnica Nagrade „Đorđe Subotić” Saveza antifašista Vojvodine za 2022. godinu je prof. dr Svenka Savić, emerita, saopšteno je iz te organizacije.

 

“Prof. dr Svenka Savić, emerita, dosledno se suprotstavlja svakoj nacionalnoj, rodnoj, verskoj, ideološkoj, političkoj i svakoj drugoj isključivosti. Aktivno podržava ideju stvaranja građanskog društva u Srbiji i AP Vojvodini, kao društva lišenog nacionalne i rodne suprematije, odnosno društva jednakih šansi za sve. U kontinuitetu podržava i učestvuje na antifašističkim skupovima i promoviše antifašizam kao ideju na kojoj je stvorena savremena Evropa”, navodi se u obrazloženju odluke.

 

Dodaje se da je Svenka Savić i osnivačica Udruženja za ženske studije i istraživanja u Novom Sadu i jedna od osnivačica Centra za rodne studije u Beogradu, te Centra za rodne studije Asocijacije centara za interdisciplinarna i multidisciplinarna istraživanja pri Univerzitetu u Novom Sadu, kao i Škole romologije na Univerzitetu u Novom Sadu.

 

“Borkinja protiv fašizma i svih ekstremnih ideologija, koji su danas toliko prisutni na političkoj i javnoj sceni, kao što je to prof. dr Svenka Savić, emerita, svojim delovanjem nam ukazuju na jedini mogući put”, poručio je Savez antifašista Vojvodine.

(Autonomija, 25.06.2022, https://autonomija.info/svenka-savic-dobitnica-priznanja-djordje-subotic-saveza-antifasista-vojvodine/)