Aktivnosti

 

"Borkinja protiv fašizma i svih ekstremnih ideologija"

 

Dobitnica Nagrade „Đorđe Subotić” Saveza antifašista Vojvodine za 2022. godinu je prof. dr Svenka Savić, emerita, saopšteno je iz te organizacije.

 

“Prof. dr Svenka Savić, emerita, dosledno se suprotstavlja svakoj nacionalnoj, rodnoj, verskoj, ideološkoj, političkoj i svakoj drugoj isključivosti. Aktivno podržava ideju stvaranja građanskog društva u Srbiji i AP Vojvodini, kao društva lišenog nacionalne i rodne suprematije, odnosno društva jednakih šansi za sve. U kontinuitetu podržava i učestvuje na antifašističkim skupovima i promoviše antifašizam kao ideju na kojoj je stvorena savremena Evropa”, navodi se u obrazloženju odluke.

 

Dodaje se da je Svenka Savić i osnivačica Udruženja za ženske studije i istraživanja u Novom Sadu i jedna od osnivačica Centra za rodne studije u Beogradu, te Centra za rodne studije Asocijacije centara za interdisciplinarna i multidisciplinarna istraživanja pri Univerzitetu u Novom Sadu, kao i Škole romologije na Univerzitetu u Novom Sadu.

 

“Borkinja protiv fašizma i svih ekstremnih ideologija, koji su danas toliko prisutni na političkoj i javnoj sceni, kao što je to prof. dr Svenka Savić, emerita, svojim delovanjem nam ukazuju na jedini mogući put”, poručio je Savez antifašista Vojvodine.

(Autonomija, 25.06.2022, https://autonomija.info/svenka-savic-dobitnica-priznanja-djordje-subotic-saveza-antifasista-vojvodine/)

Poslednji susret alternativnog visokoškolskog obrazovnog programa "Ženske studije posle 25 godina" u Subotici organizovan je 9. jula 2022. u prostoru Savremene galerije Subotica (Park Rajh Ferenca 5).

Tom prilikom održana su tri predavanja. Ma Nela Tonković izlagala je u okviru tematskog ciklusa Žene u umetnosti "Od žrtve do heroine: slika žene u savremenoj umetnosti" u kom je ukazala na različite prakse i aktere/ke savremene umetnosti, odnosno istraživačke postupke ugrađenim u neke od značajnih dela koja su definisala sliku žene u savremenoj umetnosti u 20. veku.

Predavanje dr Svenke Savić "Naučnice iz Srbije u svetu" (tematska oblast Žene u nauci) imalo je za cilj da polaznicama ponudi ukupnu sumu raspoloživih podataka o naučnicama iz Srbije u svetu, kako bi same nastavile istraživanja, shodno ličnoj preferenciji.

Dr Sara Savić u predavanju "Rodnost i jedno zdravlje" (tematska oblast Žene u nauci) ukazala je da u okviru pristupa 'jedno zdravlje' koje se bavi zdravljem ljudi, životinja, biljaka, ekosistema i planete uopšte, pitanja roda mogu biti integrisana, ali im se veoma retko posvećuje pažnja.

Potom je održana završna svečanost dodele sertifikata polaznicama koje su uspešno završile program ženskih studija i priredile završne radove.

Polaznicama su poklonjne knjige u izdanju ŽSI.

M. Bašaragin

 

Nela Tonković

 

Svenka Savić

Sara Savić

 

 

 

 

Katalin Kaič i Svenka Savić

Foto: M. Bašaragin

 

 

Savez Antifašista Vojvodine (SAV ) je na svečanoj akademiji 7. jula 2022. (Dan ustanka naroda i narodnosti Srbije) u prostoru Kino sale Savremene galerije Vojvodine u Novom Sadu dodelio profesorki emeriti Svenki Savić Nagradu „Đorđe Subotić” za 2022. godinu koju je uručio profesor Duško Radoslavljević, predsednik SAV.

Posle pozdravene reči profesora Duška Radoslavljevića "Dan ustanka naroda i narodnosti Srbije" dr Margareta Bašaragin izlagala je na temu "Antifašistkinje Subotice" i ukazala na potrebu negovanja kulture sećanja na zaslužne antifašistkinje (i antifašiste) nekada naročito zarad generacija mladih.

Profesorica Savić je u svom obraćanju poručila:

"A šta suprotstavljamo fašizmu – mir! Mir u svakodnevici života! Mir po nama mora ući u vrednosti sistem svih i naročito onih koje obrazujemo. To je naš put u izgrađivanju budućnosti."

U obrazloženju Nagrade dr Uglješa Belić kaže:

"Dosledno se suprotstavlja svakoj nacionalnoj, rodnoj, verskoj, ideološkoj, političkoj i svakoj drugoj isključivosti. Aktivno podržava ideju stvaranja građanskog društva u Srbiji i AP Vojvodini, kao društva lišenog nacionalne i rodne suprematije, odnosno društva jednakih šansi za sve. U kontinuitetu podržava i učestvuje na antifašističkim skupovima i promoviše antifašizam kao ideju na kojoj je stvorena savremena Evropa."

M. Bašaragin

 

 

Foto: SAV

Edukativni visokoškolski obrazovni program:

"ŽENSKE STUDIJE POSLE 25 GODINA", SUBOTICA

 

Govore

Ma Nela Tonković

Od žrtve do heroine: slika žene u savremenoj umetnosti

Dr Sara Savić

Rodnost i jedno zdravlje

Dr Svenka Savić

Naučnice iz Srbije u svetu

Moderira

Dr Margareta Bašaragin

subota, 9. jul 2022.  10.30h,  Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku:

https://us06web.zoom.us/j/88688404149?pwd=dk5WREU3L1NUYlptN2ZpR2dtcWJBdz09

Pristup predavanjima je slobodan.

 

Završna svečanost i dodela sertifikata polaznicama

 

Ma Nela Tonković, istoričarka umetnosti, kustoskinja. Diplomirala istoriju umetnocti na Fil. fak, Univerziteta u Beogradu (2009), masterirala na UNESCO katedri za  kulturnu politiku i menadžment, UB (2018). Zaposlena u Savremenoj galeriji u Subotici, saradnica ŽSI.

Dr Sara Savić Sara Savić  naučna savetnica  u Naučnom institutu za veterinarstvo „Novi Sad“, predavačiča na ACIMSI Centru za rodne studije UNS, kurs Ekofeminizam (na master programu), sardanica ŽSI.

Prof dr Svenka Savić, koordinatorka Uduženja „Ženske studije i istraživanja“ŽSI, profesorka emerita. Autorka i koautorka 30 knjiga  iz: oblasti jezika, emancipacije i ravnopravnosti žena u jugoslovenskom prostoru i iz oblasti igre i baleta.

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE POSLE 25 GODINA, Subotica.

Finansijska podrška: Rekonstrukcija ženski fond, Beograd.