Aktivnosti

U okviru alternativnog visokoškolskog obrazovnog programa "Ženske studije posle 25 godina" u Subotici 4. juna 2022. u prostoru Savremene galerije Subotica održana su dva predavanja: dr Mirjane Dokmanović "Normativni i strateški okvir rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji" i dr Margareta Bašaragin "Rodno osetljiv jezik u službenoj upotrebi - osnovni prstupi".

M. Bašaragin

  

 

Foto: M. Bašaragin i D. Borenović

Podružnica "Ženskih studija i istraživanja" Novi Sad u Subotici započela je 21. maja 2022. alternativni visokoškolski obrazovni program "Ženske studije posle 25 godina" u Subotici, kojim se naslanja na aktivnosti „Centra za ženske studije Subotica“ u prethodnom periodu (1997-2003).

Nastava obuhvata sticanje teorijskog i metodološkog znanja iz ženskih i rodnih studija, povezano sa lokalnim aktivnostima, a fokus je na doprinosima žena kulturnom, umetničkom, naučnom, političkom i društvenom životu grada Subotice.

Ciklus predavanja obuhvata četiri tematske oblasti: Rodna ravnopravnost, Žene u umetnosti, Žene u nauci, Mirovno delovanje žena, a u okviru njih su pojedinačna predavanja različitih naučnica. Namenjena su ženama i muškarcima svih uzrasnih grupa i nivoa obrazovanja sa područja Subotice i okoline (ali i šire).

Program podrazumeva 32 časa ukupnog rada. Po završetku polaznice i polaznici stiču sertifikat, nakon prisustva predavanjima (ne manje od polovine ukupnog broja) i napisanog seminarskog (diplomskog) rada. 

Predavačice:

dr Margareta Bašaragin, dr Mirjana Dokmanović, dr Jasminka Dulić, prof. emerita Katalin Kaič, prof. dr Maja Korać, dr Sanja Kojić Mladenov, ma Nela Tonković, ma Jasna Jovićević, dr Dragana Pejović, dr Sara Savić, prof. emerita Svenka Savić, Staša Zajović.

Predavanja se odvijaju subotom  10.30-13.00h tokom, juna i jula 2022, u prostoru Savremene galerije Subotica (Park Rajhla Ferenca 5), uz mogućnost onlajn učešća putem zum aplikacije.

Na prvom susretu dr Margareta Bašaragin održala je predavanje  "Prilog istoriji ženskih studija u Republici Srbiji i Subotici: 1991-2022." uz učešće dr Mirjane Dpkmanović i dr Jasminke Dulić.

M. Bašaragin

 

Foto: M. Bašaragin

Edukativni visokoškolski obrazovni program:

"ŽENSKE STUDIJE POSLE 25 GODINA", SUBOTICA

 

Govore

Dr Mirjana Dokmanović

Normativni i strateški okvir rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji

Dr Jasminka Dulić

Dimenzije patrijarhalizma

 

Moderira

Dr Margareta Bašaragin

subota, 4. jun 2022.  10.30,  Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku: https://us06web.zoom.us/j/88900043573?pwd=SWYxdFNQMjVuL09IVnc4azVZNEE2UT09

                                          Pristup predavanjima je slobodan.

Dr Mirjana Dokmanović je doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, naučna savetnica Centra za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka (Beogradu), suosnivačica i članica Centra za ženske studije u Subotici (1997-2004).

Dr Jasminka Dulić  je doktorirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, novinarka i urednica političke rubrike u tjedniku "Hrvatska riječ", koordinatorka Centra za ženske studije u Subotici (1997-2004).

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE POSLE 25 GODINA, Subotica.

Žene u crnom (Beograd) i Ženske studije i istraživanja (Novi Sad) suorganizovale su Feministički diskusioni kružok "Feministička etika brige – aktivizam i etika brige – aktivizam i starost..." 27-29. maja 2022, Sremski Karlovci, Ekološki centar/Pokret gorana Vojvodine (Mitropolita Stratimirovića 5).

Interktivno predavanje "Feministički koncept etike brige" održala je Ljupka Kovačević (Anima - Centar za mirovno i žensko obrazovanje, Kotor), Margareta Bašaragin i Svenka Savić (ŽSI, Novi Sad) predstavile su istraživački projekat „Starost i rod u vremenu i prostoru: Šta starije žene od 65+ ne mogu u Srbiji danas” (2020-2021), a Magdalena Štandara/Sztandara (Jagelonski univerzitet, Krakov, Poljska) i Ildiko Erdei  (Univerzitet u Beogradu) imale su interaktivno predavanje i radionica "Aktivizam i starost". Moderirale su Staša Zajović (ŽUC), Mina Damjanović (ŽUC) i Ljupka Kovačević.

Prikazani su filmovi:  "I dalje Alis" (Still Alice, Ričard Glacer, 2015), "Trešnjevac – otpor žena prisilnoj mobilizaciji" (DW, 1993, titl ŽUC) i  „Zajednički snovi“ (Suenos compartidos, Majke sa Majskog trga, 2013).

M. Bašaragin

 

 

 

Foto: M. Bašaragin