Aktivnosti

Edukativni visokoškolski obrazovni program:

"ŽENSKE STUDIJE POSLE 25 GODINA", SUBOTICA

 

Govore

Ma Nela Tonković

Od žrtve do heroine: slika žene u savremenoj umetnosti

Dr Sara Savić

Rodnost i jedno zdravlje

Dr Svenka Savić

Naučnice iz Srbije u svetu

Moderira

Dr Margareta Bašaragin

subota, 9. jul 2022.  10.30h,  Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku:

https://us06web.zoom.us/j/88688404149?pwd=dk5WREU3L1NUYlptN2ZpR2dtcWJBdz09

Pristup predavanjima je slobodan.

 

Završna svečanost i dodela sertifikata polaznicama

 

Ma Nela Tonković, istoričarka umetnosti, kustoskinja. Diplomirala istoriju umetnocti na Fil. fak, Univerziteta u Beogradu (2009), masterirala na UNESCO katedri za  kulturnu politiku i menadžment, UB (2018). Zaposlena u Savremenoj galeriji u Subotici, saradnica ŽSI.

Dr Sara Savić Sara Savić  naučna savetnica  u Naučnom institutu za veterinarstvo „Novi Sad“, predavačiča na ACIMSI Centru za rodne studije UNS, kurs Ekofeminizam (na master programu), sardanica ŽSI.

Prof dr Svenka Savić, koordinatorka Uduženja „Ženske studije i istraživanja“ŽSI, profesorka emerita. Autorka i koautorka 30 knjiga  iz: oblasti jezika, emancipacije i ravnopravnosti žena u jugoslovenskom prostoru i iz oblasti igre i baleta.

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE POSLE 25 GODINA, Subotica.

Finansijska podrška: Rekonstrukcija ženski fond, Beograd.

U okviru aletrantivnog visokoškolskog obrazovnog programa "Ženske studije posle 25 godina" 2. jula 2022. u prostoru Savremene galerije Subotica (Park Rajhla Ferenca 5) održana su dva predavanja.

Dr Jasminka Dulić održala je predavanje „Dimenzije patrijarhalizma“ u okviru teme Rodna ravnopravnost i iznela rezultate istraživanja sprovedenog 2011. u Subotici o povezanosti tradicionalizma, religioznosti i patrijarhalizma i tendencije prema kontroliranju žena i nasilju prema ženama na osnovu stavova ispitanika/ca.

Predavanjem "Znamenite Subotičanke" u okviru teme Žene i nauka dr Margareta Bašaragin afirmsala je tri nepravedno zaboravljene Subotičanke: lekarku dr Margitu Hercl (Herczl Margit) (Subotica, 1900 – Banja Luka, 1942, hemičarku dr Jolandu Hojman (Heumann Jolán) (Subotica, 22. mart 1901 - Zagreb, 4. avgust 1978) i hemičarku dr Vera Zdravković (rođ. Schreiber) (Subotica, 19. decembar 1939).

Moderirala je dr Margareta Bašaragin, koordinatorka programa.

Finansijska podrška projekta "Ženske studije posle 25 godina": Rekonstrukcija ženski fond, Beograd.

M. Bašaragin

 

Foto: M. Bašaragin

Edukativni visokoškolski obrazovni program:

"ŽENSKE STUDIJE POSLE 25 GODINA", SUBOTICA

 

Govore

Dr Jasminka Dulić

Dimenzije patrijarhalizma

Dr Margareta Bašaragin

Znamenite Subotičanke

 

Moderira

Dr Margareta Bašaragin

subota, 2. jul 2022.  10.30h,  Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku:

https://us06web.zoom.us/j/83937885010?pwd=ZnFMUnVjVUJJajBQTnozbWJZbnhpdz09

 

                                          Pristup predavanjima je slobodan.

Dr Jasminka Dulić  je doktorirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, novinarka i urednica političke rubrike u tjedniku "Hrvatska riječ", koordinatorka Centra za ženske studije u Subotici (1997-2004).

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE POSLE 25 GODINA, Subotica.

U okviru alternativnog edukativnog visokoškolskog obrazovnog programa "Ženske studije posle 25 godina" 25. juna 2022. u prostoru Savremene galerije Subotica (Park Rajhla Ferenca 5) održana su dva predavanja u okviru teme Mirovno delovanje žena.

Predavanje Margarete Bašaragin "Antifašistkinje Subotice nekada" za temu je imalo mirovno i antifašističko delovanje Subotičanki paralelno sa aktivnostim ženskog pokreta do ukidanja AFŽ-a, a na osnovu knjige Antifašistkinje Subotice: skojevke partizanke i afežeovke (M. Bašaragin, Fut. publikacije i ŽSI, Novi Sad, 2021).

Staša Zajović, Žene u Crnom, Beograd, održala je interaktivno predavanje "Ženska mirovna politika" sa fokusom na osnovnim principima i odlikama ženskog mirovnog pokreta i uz prikaz dokumentarnih filmova Greenham Common (2016, obrada ŽUC, Beograd), "Trešnjevac - otpor žena prisilnoj mobilizaciji" (1992, DW, titl ŽUC, Beograd)  i "Uvek neposlušne" (2017, Vice, Beograd).

Sa polaznicama su mentorke imale konsultacije u vezi sa završnim radovima. Tom prilikom us polaznice dobile na poklon knjige, potrebne za pisanje završnih radova.

Moderirala je dr Margareta Bašaragin, koordinatorka programa.

Finansijska podrška projekta "Ženske studije posle 25 godina": Rekonstrukcija ženski fond, Beograd.

M. Bašaragin

Foto: M. Bašaragin