Aktivnosti

Projekat „Evropsko žensko sećanje“  (REWOMEN) završava se konferencijom i izložbom 8-10. juna 2022. u Arhivu Vojvodine u Novom Sadu.

Projekat je deo programa Evropa za građane i građanke – Evropsko sećanje, sa 18 partnerskih organzacija iz 10 evropskih zemalja u trajanju 18 meseci (nosilac: Arvih Vojvodine, N. Sad u saradnji sa Fondacijom „Novi Sad 2021“, a finansira Evropska komisija kroz program „Evropa za građane i građanke“.

Završna zložba tematizuje SOS linje i Ženske studije. Svečano otvaranje je 9. juna u 13.00h u Arhivu Vojvodine u Novom Sadu.

U okviru završne konferencije organizuju se tri panela: SOS linije (9. juna 2022, 10.00-13.00h), Ženski rad danas (9. juna 2022, 17.00-20.00h) i Budućnost ženskih studija (10. jun 2022, 16.00-19.00h).

Panel „Budućnost ženskih studija“ moderira dr Margareta Bašaragin (ŽSI), a panelistkinje su doc. dr Karolina Lendak Kabok (FF, UNS) i dr Dragana Pejović (ŽSI). Posvećen je pitanjima uloge i značaja ženskih i rodnih studija u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, potom primeni znanja iz ove naučne interdiscipline, pitanjima njihove institucionalizacije, a posebno negovanjem ženskih studija kao alternativnog visokoškolskog obrazovnog programa.

Edukativni visokoškolski obrazovni program:

"ŽENSKE STUDIJE POSLE 25 GODINA", SUBOTICA

 

Govore

Dr Sanja Kojić Mladenov

Feministička avangarda u lokalnom umetničkom kontekstu

Dr Maja Korać

Refleksije o povezanosti akademskog istraživanja i životnog iskustva

Dr Dragana Pejović

Predstavljanje prostitucije kao poželjne profesije za žene u Srbiji

 

 

Moderira

Dr Margareta Bašaragin

subota, 11. jun 2022.  10.30h,  Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku: 

https://us06web.zoom.us/j/87847409224?pwd=WXQ4UEFuWG0vQlV4b2hlQjE5MVlhdz09

                                         

Pristup predavanjima je slobodan.

Dr Sanja Kojić Mladenov je doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu. Muzejska savetnica u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, sardanica ŽSI.

Dr Maja Korać sociološkinja, profesionalnu karijeru je počela u Beogradu, nastavila u Kanadi i završila u Londonu. Osnovna teorijska orijentacija je u interdisciplinarnom polju migracija i rodnih studija.

Dr Dragana Pejović je doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu. Advokatica u Novom Sadu, članica je Advokatske komore Vojvodine, saradnica ŽSI.

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE POSLE 25 GODINA, Subotica.

U okviru alternativnog visokoškolskog obrazovnog programa "Ženske studije posle 25 godina" u Subotici 4. juna 2022. u prostoru Savremene galerije Subotica održana su dva predavanja: dr Mirjane Dokmanović "Normativni i strateški okvir rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji" i dr Margareta Bašaragin "Rodno osetljiv jezik u službenoj upotrebi - osnovni prstupi".

M. Bašaragin

  

 

Foto: M. Bašaragin i D. Borenović

Podružnica "Ženskih studija i istraživanja" Novi Sad u Subotici započela je 21. maja 2022. alternativni visokoškolski obrazovni program "Ženske studije posle 25 godina" u Subotici, kojim se naslanja na aktivnosti „Centra za ženske studije Subotica“ u prethodnom periodu (1997-2003).

Nastava obuhvata sticanje teorijskog i metodološkog znanja iz ženskih i rodnih studija, povezano sa lokalnim aktivnostima, a fokus je na doprinosima žena kulturnom, umetničkom, naučnom, političkom i društvenom životu grada Subotice.

Ciklus predavanja obuhvata četiri tematske oblasti: Rodna ravnopravnost, Žene u umetnosti, Žene u nauci, Mirovno delovanje žena, a u okviru njih su pojedinačna predavanja različitih naučnica. Namenjena su ženama i muškarcima svih uzrasnih grupa i nivoa obrazovanja sa područja Subotice i okoline (ali i šire).

Program podrazumeva 32 časa ukupnog rada. Po završetku polaznice i polaznici stiču sertifikat, nakon prisustva predavanjima (ne manje od polovine ukupnog broja) i napisanog seminarskog (diplomskog) rada. 

Predavačice:

dr Margareta Bašaragin, dr Mirjana Dokmanović, dr Jasminka Dulić, prof. emerita Katalin Kaič, prof. dr Maja Korać, dr Sanja Kojić Mladenov, ma Nela Tonković, ma Jasna Jovićević, dr Dragana Pejović, dr Sara Savić, prof. emerita Svenka Savić, Staša Zajović.

Predavanja se odvijaju subotom  10.30-13.00h tokom, juna i jula 2022, u prostoru Savremene galerije Subotica (Park Rajhla Ferenca 5), uz mogućnost onlajn učešća putem zum aplikacije.

Na prvom susretu dr Margareta Bašaragin održala je predavanje  "Prilog istoriji ženskih studija u Republici Srbiji i Subotici: 1991-2022." uz učešće dr Mirjane Dpkmanović i dr Jasminke Dulić.

M. Bašaragin

 

Foto: M. Bašaragin