Aktivnosti

Edukativni visokoškolski obrazovni program:

„ŽENSKE STUDIJE POSLE 25 GODINA“, SUBOTICA

 

Govore

 

Staša Zajović

Ženska mirovna politika

 

Margareta Bašaragin

Antifašistkinje Subotice nekada

 

 Moderira

Margareta Bašaragin

 

subota, 25. jun 2022.  10.30h,  Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku: 

https://us06web.zoom.us/j/82096738872?pwd=czRyUTh4NVplbU1lV1o4KzU0alFqdz09

                            

Pristup predavanjima je slobodan.

 

Staša Zajović, jedna od osnivačica feminističko-pacifističke grupe Žene u crnom (ŽUC) 1991. Organizatorka i učesnica brojnih antimilitarističkih, mirovnih, feminističkih manifestacija, kampanja, mreža, koalicija, konferencija, skupova, seminara. Pokretačica i koordinatorka edukativnih programa usmerenih na mir, pomirenje, solidarnost, feministički pristup pravdi.

Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE POSLE 25 GODINA, Subotica.

Finansijska podrška projekta: Rekonstrukcija ženski fond, Beograd.

U okviru alternativnog visokoškolskog obrazovnog programa "Ženske studije posle 25 godina" 18. juna 2022. u prostoru Savremene galerije Subotica (Park Rajhla Ferenca 5) održana su predavanja: profesorke emerite Katalin Kaič "Subotičke pozorišne umetnice" i ma Jasne Jovićević "Džez muzika i rod". Moderirala je dr Margareta Bašaragin, koordinatorka programa.

Finansijska podrška projekta "Ženske studije posle 25 godina": Rekonstrukcija ženski fond, Beograd.

M. Bašaragin

 

K. Kaič

M. Bašaragin i J. Jovićević

Foto: M. Bašragin i M. Vidaković

Edukativni visokoškolski obrazovni program:

„ŽENSKE STUDIJE POSLE 25 GODINA“, SUBOTICA

 

Govore

Prof. dr Katalin Kaič

Subotičke pozorišne umetnice

Ma Jasna Jovićević

Džez muzika i rod

 

 Moderira

Dr Margareta Bašaragin

 

subota, 18. jun 2022.  10.30h,  Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku: 

https://us06web.zoom.us/j/81492931090?pwd=TlpHbFVsNThHeSswalJJTkc1d3Y2Zz09

                                         

Pristup predavanjima je slobodan.

 

 

Profesorka emerita Katalin Kaič je bila redovna profesorka za predmet Kulturna istorija Mađara i Istorija mađarskog naroda na Katedri za mađarski jezik, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu. Dekanica Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici UNS (2006-2011).

Ma Jasna Jovićević je doktorantkinja  na transdisciplinarnim studijama savremene umetnosti na Fakultetu za medije i komunikacije, Univerziteta Singidunum, Beograd. Zaposlena na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici.

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE POSLE 25 GODINA, Subotica.

Udruženje „Ženske studije i istraživanja“ Novi Sad učestvovalo je u okviru Autonomnog festivala žena - AFŽ, Novi Sad - evropska prestonica kulture 2022. sa koreodramom "Roza Luksmeburg" po tekstu Roze Luksemburg  Pisma iz zatvora (1951 [1922]). Premijerno je izvedena 11. juna 2022. u Novom Sadu (prolaz pored Bulevar Books-a M. Pupina).

Koreodrama o Rozi Luksemburg (Rozalia Luxenburg; Zamošć, Poljska 1871 - Berlin, Nemačka, 1919) govori o snazi jedna žene koja daje ceo svoj život da oslobodi društvo, da ga vrati na pravi put, da mu ponudi opcije, koje nisu samo želje nekolicine na vlasti, već želje svake jedinke za slobodom i nesputanim životom. Objedinjuje govor-pokret-muziku u jedinstven scenski oblik reprezentacije jednog ženskog prijateljstva – Roze i Sonječke.

Autorka libreta je glumica Slavica Ljujić, ujedno i u ulozi Sonječke, a Maja Brukner, glumica, u ulozi Roze. Za scenski pokret zadužen je Aleksandar Boškov, koreograf savremenog i modernog plesa, plesni sudija i menadžer u kulturi, a Emil Kurcinak, glumac /lutkar u Pozorištu mladih u Novom Sadu je u ulozi naratora.

M. Bašaragin

 

M. Brukner i S. Ljujić

 

M. Brukner

Foto: B. Lučić