Aktivnosti

Udruženje "Ženske studije i istraživanja” u Novom Sadu obeležava 25 godina postojanja u 2022. godini.

Video zapis „Ženske studije posle 25 godina“ (autor Dragutin Dragan Bećar i po ideji Svenke Savić) za cilj ima čuvanje sećanja na obnovljenu praksu održavanja Ženskih studija u Subotici, nakon 25 godina od prvih predavanja (1997). Otuda je scenario zamišljen kao povezivanje kontinuiteta onoga što je bilo sa onim što je upravo ostvareno u 2022. godini ponovo u Subotici (21. maj - 9.jul 2022).

Čine ga izjave onih koje su u procesu neposredno učestvovale: predavačice i polaznice sa naglaskom na program Ženskih studija koji uvažava lokalni kontekst višejezične, višekonfesionale i višenacionalne Subotice sa osnovnim pravcem razvoja ženskih i rodnih studija u svetu i u Srbiji danas.

Finansijska podrška: Rekonstrukcija ženski fond, Beograd.

Dostupan na: https://www.dailymotion.com/video/k6ciChUt1RcNcgyal0m 

 

O završnoj svečanosti alternativnog visokoškolskog pobrazovnog programa "Ženske studije posle 25 godina" u Subotici izveštavala je TV Subotica kao važnom lokalnom događaju u emisiji „Kroz grad“ (11.07.2022): 

https://www.youtube.com/watch?v=QHoZ2UTYT08&feature=youtu.be .

Isti prilog emtitovan je i u emisiji "Neke važne stvari“ (17.07.2022.) na 22 TV stanice u Vojvodini: TV Subotica, Novosadska TV, TV Sombor, RTV Pančevo, TV Kikinda, TV Bečej, TV Fruška Gora – Ruma, TV Kopernikus Šid, Gradska M TV – Sremska Mitrovica, TV Novi Bečej, RTV Stara Pazova, TV kanal 25 – Odžaci, Media info centar – Novi Sad, TV Bačka – Vrbas, TV Banat – Vršac, TV BAP – Bačka Palanka, Q  MEDIA – Kula, RTV Apatin, TV OK – Kovačica, TV CINK – Novi Kneževac:

https://youtu.be/WoUdNRDM5oU.

M. Bašaragin

 

"Borkinja protiv fašizma i svih ekstremnih ideologija"

 

Dobitnica Nagrade „Đorđe Subotić” Saveza antifašista Vojvodine za 2022. godinu je prof. dr Svenka Savić, emerita, saopšteno je iz te organizacije.

 

“Prof. dr Svenka Savić, emerita, dosledno se suprotstavlja svakoj nacionalnoj, rodnoj, verskoj, ideološkoj, političkoj i svakoj drugoj isključivosti. Aktivno podržava ideju stvaranja građanskog društva u Srbiji i AP Vojvodini, kao društva lišenog nacionalne i rodne suprematije, odnosno društva jednakih šansi za sve. U kontinuitetu podržava i učestvuje na antifašističkim skupovima i promoviše antifašizam kao ideju na kojoj je stvorena savremena Evropa”, navodi se u obrazloženju odluke.

 

Dodaje se da je Svenka Savić i osnivačica Udruženja za ženske studije i istraživanja u Novom Sadu i jedna od osnivačica Centra za rodne studije u Beogradu, te Centra za rodne studije Asocijacije centara za interdisciplinarna i multidisciplinarna istraživanja pri Univerzitetu u Novom Sadu, kao i Škole romologije na Univerzitetu u Novom Sadu.

 

“Borkinja protiv fašizma i svih ekstremnih ideologija, koji su danas toliko prisutni na političkoj i javnoj sceni, kao što je to prof. dr Svenka Savić, emerita, svojim delovanjem nam ukazuju na jedini mogući put”, poručio je Savez antifašista Vojvodine.

(Autonomija, 25.06.2022, https://autonomija.info/svenka-savic-dobitnica-priznanja-djordje-subotic-saveza-antifasista-vojvodine/)

Poslednji susret alternativnog visokoškolskog obrazovnog programa "Ženske studije posle 25 godina" u Subotici organizovan je 9. jula 2022. u prostoru Savremene galerije Subotica (Park Rajh Ferenca 5).

Tom prilikom održana su tri predavanja. Ma Nela Tonković izlagala je u okviru tematskog ciklusa Žene u umetnosti "Od žrtve do heroine: slika žene u savremenoj umetnosti" u kom je ukazala na različite prakse i aktere/ke savremene umetnosti, odnosno istraživačke postupke ugrađenim u neke od značajnih dela koja su definisala sliku žene u savremenoj umetnosti u 20. veku.

Predavanje dr Svenke Savić "Naučnice iz Srbije u svetu" (tematska oblast Žene u nauci) imalo je za cilj da polaznicama ponudi ukupnu sumu raspoloživih podataka o naučnicama iz Srbije u svetu, kako bi same nastavile istraživanja, shodno ličnoj preferenciji.

Dr Sara Savić u predavanju "Rodnost i jedno zdravlje" (tematska oblast Žene u nauci) ukazala je da u okviru pristupa 'jedno zdravlje' koje se bavi zdravljem ljudi, životinja, biljaka, ekosistema i planete uopšte, pitanja roda mogu biti integrisana, ali im se veoma retko posvećuje pažnja.

Potom je održana završna svečanost dodele sertifikata polaznicama koje su uspešno završile program ženskih studija i priredile završne radove.

Polaznicama su poklonjne knjige u izdanju ŽSI.

M. Bašaragin

 

Nela Tonković

 

Svenka Savić

Sara Savić

 

 

 

 

Katalin Kaič i Svenka Savić

Foto: M. Bašaragin