Aktivnosti

Ove godine obeležavamo sto drugu godišnjicu od svirepog ubistva Roze Luksemburg, najznačajnije političarke u Evropi s kraja XIX i početka XX veka, antifašistkinje, socijalistkinje, borkinje za ljudska i ženska prava, pored ostalih važnih identitetskih osobina.

Poreklom Jevrejka iz Poljske, studirala je u Švajcarskoj, a bila je aktivna politički i društveno u Nemačkoj.

Roza Luksemburg je bila buntovna, odlučna, snažna žena, dosledna svojim uverenjima o mirnoj revoluciji, kritičarka kapitalizma i militarizma, ali i imperijalističkih stavova svoje partije. O sebi je pisala:

Pročitajte koje su bile aktivnosti naših članica u proteklih četiri meseca. 

(kliknite na baner)

Ostvarena saradnja na rokovniku o profesorkama emeritama sa UNS sa Pokrajinskim sekretarijatom za socijalnu politik: tekst Svenke Savić i Margarete Bašaragin sa podeljenim materijalom, predlogom uvodnog izlaganja sekretara, fotografijama i literaturom. Tiraž: 800 primeraka.

Nastavljena je dugogodišnja saradnja autorke Marijane Ajzenkol i Svenke Savić. Ovogodišnji kalendar sadrži informaciju o projektu „Šta žene od 65+ (ne) mogu u Srbiji danas?“.