Aktivnosti

Na drugom susretu četvrtog cilkusa alternativnog visokoškolskog programa ženskih studija u Subotici 28. oktobra 2023. predavanja su održale dr Mirjana Dokmanović i dr Zorica Mršević i mr Svetlana Janković u prostoru Savremene galerije u Subotici (Rajhl Ferenca 5).

U predavanju "Kako prepoznati i razumeti rodnu dimenziju sektorskih oblasti" M. Dokmanović se fokusira na rodnu dimenziju pojedinih sektorskih oblasti, naročito onih koji se smatraju rodno neutralnima, kao što su energetika,  turizam, saobraćaj, urbano planiranje, infrastruktura, životna sredina, bezbednost, azil, nošenje i držanje malokalibarskog oružja, upravljanje vanrednim situacijama, strukturalno prilagođavanje privrede, privatizacija i spoljni dug. 

Z. Mršević i S. Janković su u predavanju naslovljenom "Rodni aspekti klimatskih promena - Položaj i uloga žena u klimatskim promenama" ukazale na činjenicu da su žene su više pogođene klimatskim promenama i predočile savremene primere ženskog aktivizma i ženskih inicijativa u svetu i kod nas koje su važne u borbi za očuvanje životne sredine a protiv ekocida.

Moderirala je M. Bašaragin.

R. Biber B. Dronjić, Z. Mršević, Lj. Đurićić, M. Dokmanović, S. Tica, M. Bašaragin, S. Janković, D. Kašaš

Foto: domunetacija ŽSI

Edukativni visokoškolski obrazovni program:

"ŽENSKE STUDIJE 2023 SUBOTICA", SUBOTICA

 

Govore

Dr Mirjana Dokmanović

Kako prepoznati i razumeti rodnu dimenziju sektorskih oblasti   

Dr Zorica Mršević i mr Svetlana Janković

Rodni aspekti klimatskih promena - Položaj i uloga žena u klimatskim promenama   

Moderira

Dr Margareta Bašaragin

 

 

subota, 28. oktobar 2023. 10.30h,  Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku:

https://us06web.zoom.us/j/81451051444?pwd=NXNOREJ4dW1hOEgyNVpKK2o5R2tvQT09

 

Pristup predavanjima je slobodan.

 

Dr Mirjana Dokmanović je doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, naučna savetnica Centra za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka (Beogradu) u penziji, suosnivačica i članica Centra za ženske studije u Subotici (1997-2004).

Mr Svetlana Janković, potpukovnica VS u penziji. Magistrirala je u oblasti  odbrane, bezbednosti i zaštite i doktorantkinja na Fakultetu za inženjerski menadžment Univerziteta „Union-Nikola Tesla“ u Beogradu. Sa misijom OEBS u Srbiji radila u Koordinacionom telu za rodnu ravnopravnost Vlade R. Srbije kao konsultantkinja za rod i bezbednost (2018 i 2019). Aktivistkinja Centra za podsticanje dijaloga i tolerancije, Čačak.

Dr Zorica Mršević, naučna savetnica Instituta društvenih nauka Beograd u peniziji; doktorirala (1986) na Pravnom fakultetu UB; savetnica, istraživačica i predavačica na brojnim institucjama u zemlji i inostranstvu; autorka 24 knjiga i preko 400 naučnih radova iz oblasti teorije nasilja, rodne ravnopravnosti, prava LGBTI osoba i kriminologije.

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE 2023, Subotica.

Na prvom susretu četvrte generacije alternativnog visokoškolskog obrazovnog programa Ženskih studija u Subotici predavanja su održala dr Margareta Bašaragin i dr Mirjana Dokmanović u prostoru Savremene galerije u Subotici (Rajh Ferenca 5 ) i onlajn.

M. Bašaragin je u predavanju "Šta su ženske studije" podsetila na istorijat formiranja interdisciplinarnih ženskih i rodnih studija u svetu, ponudila osnovne podatke za pisanje istorije ženskih studija kod nas i otvorila pitanja feminističkog pisanja istorije ženskih studije kao interdiscipline kod nas.

Predavanjem "Rodno osetljiv jezik u službenoj upotrebi – osnovni pristupi" M. Bašaragin ukazala je da ženske studije kao alternativni visokoškolski obrazovni program afirmišu nove interdiscipline koje se u svetu predaju kao akademski program, među kojima je i feministička lingvistika (FL) a koju kod nas uvodi Svenka Savić. FL ukazuje na napore istraživača i istraživačica da prouče jezik i govor žene, potom kako drugi govore ili pišu o ženama u različitim društvenim, kulturnim i jezičkim okruženjima. 

Predavanje M. Dokmanović "Doprinos ženskih studija razumevanju rodne dimenzije ekonomije" imalo je za cilj da predstavi značaj ove akademske discipline u stvaranju i razvijanju znanja nužnih za razobličavanje modela putem kojih se reprodukuju rodne neravnopravnosti na tržištu rada, u trgovini, finansijama i međunarodnoj podeli rada, s jedne strane, i znanja nužnih za formulisanje i primenu rodno transformativnih ekonomskih politika.

M. Bašaragin

R. Biber, M. Bašaragin, M. Dokmanović, Z. Manhart i D. Kašaš.

Foto: N. Tonković

Edukativni visokoškolski obrazovni program:

"ŽENSKE STUDIJE 2023 SUBOTICA", SUBOTICA

 

Govore

Dr Margareta Bašaragin

Šta su ženske studije

Rodno osetljiv jezik u službenoj upotrebi – osnovni pristupi   

Dr Mirjana Dokmanović

Doprinos ženskih studija razumevanju rodne dimenzije ekonomije   

Moderira

Dr Margareta Bašaragin

 

 

subota, 21. oktobar 2023. 10.30h,  Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku:

https://us06web.zoom.us/j/81451051444?pwd=NXNOREJ4dW1hOEgyNVpKK2o5R2tvQT09

 

Pristup predavanjima je slobodan.

 

Dr Mirjana Dokmanović je doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, naučna savetnica Centra za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka (Beogradu) u penziji, suosnivačica i članica Centra za ženske studije u Subotici (1997-2004).

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE 2023, Subotica.