Ankica Dragin

Fahrudin Kladničanin, Peča
Novi Pazar : Akademska inicijativa Forum 10, 2020.

download


Ana Bu

Fahrudin Kladničanin, Peča
Novi Pazar : Akademska inicijativa Forum 10, 2020.

download


Miloš Pankov

Uglješa Belić, Rodna dimenzija enciklopedijskog teksta: ideologizacija i interkulturalnost
Fondacija akademika Bogumila Hrabaka za publikovanje doktorskih disertacija, Vojvođanska akademija nauka i umetnosti. Novi Sad, 206 str. (2018)

Časopis Etnološkog instituta SANU, br. 2, Beograd

2020.

download


Jovana Marčeta
Prikaz knjige Erika Marjaš

Svenka Savić, Erika Marjaš
Ženske studije i istraživanja i Futura publikacije (2018)

Zbornik Akademije umetnosti u Novom Sadu, broj 7, 173-175.

2019.

download


Iva Ignjatović
„Erika Marjaš – jedinstvena monografija o jedinstvenoj balerini“

Svenka Savić, Erika Marjaš
Ženske studije i istraživanja i Futura publikacije (2018)

2019.

download


Milivoj S. Bajšanski
„Erikin čas baleta: individiualnost počinje patnjom“

Svenka Savić, Erika Marjaš
Ženske studije i istraživanja i Futura publikacije (2018)

časopis Lipar, Niš

2019.

download


Julijana Sokola
„Dve žene - jedna strast - dva životna puta“

Svenka Savić, Erika Marjaš
Ženske studije i istraživanja i Futura publikacije (2018)

Interkulturalnost časopis za podsticanje i afirmaciju interkulturalne komunikacije, 2019, Novi Sad, Kulturni centar Vojvodine „Miloš Crnjanski“, br. 17, 156-159.

2019.

download


M. M. Stevanović
„Stopalo koje priča“

Svenka Savić, Erika Marjaš
Ženske studije i istraživanja i Futura publikacije (2018)

Danas

2019.

download


Nina Popov
„Omaž Eriki Marjaš“

Svenka Savić, Erika Marjaš
Ženske studije i istraživanja i Futura publikacije (2018)

Dnevnik, Novi Sad, 5. januar 2019, str. 10.

2019.

download


Sofija Košničar
„Da se još jednom rodim ... opet bih bila balerina“

Svenka Savić, Erika Marjaš
Ženske studije i istraživanja i Futura publikacije (2018)

Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku, br. 60, 204-209 str.

2019.

download


Uglješa Belić
Od vrhunske balerine do uspešne direktorke

Svenka Savić, Erika Marjaš
Ženske studije i istraživanja i Futura publikacije (2018)

Teme, Vol. XLIII, br. 2, 2019, 653-655. str.

2019.

download


Margareta Bašaragin
Enciklopedijske priče o znamenitim ženama

Uglješa Belić, Rodna dimenzija enciklopedijskog teksta: ideologizacija i interkulturalnost, Novi
Sad: Fondacija akademika Bogumila Hrabaka za publikovanje doktorskih disertacija, VANU
(2018)

Genero br. 23, 2019. 251-256. str.

2019.

download


Miloš Pankov
Roza luksemburg (1871-1919) u bibliotekama Srbije u 20. i 21. veku

Politikon, br 21, 99-106 str.

2018.

download


Miloš Pankov
Kada će devci biti ravnopravni sa devicama

Svenka Savić, Kako je muški rod od Devica? Ženske studije i istraživanja i Futura publikacije (2016)

Interkulturalnost br, 15, 2018, str 141-146

2018.

download


Miloš Pankov
Od pripadnosti do politike pripadanja: intersekcijski pristup Nire Juval Dejvis

Nira Juval Dejvis, Politika pripadanja: intersekcijska sporenja, Alumnistkinje rodnih studija i
Futura publikacije: Novi Sad, 2015

Genero, br. 22, 2018, str. 181.189

2018.

download


Draga Gajić
Visokoobrazovana romska ženska elita u Vojvodini

Svenka Savić, Kako je muški rod od Devica? Ženske studije i istraživanja i Futura publikacije (2016)

Medijski dijalozi, časopis za istraživanje medija i društva, Podgorica, februar 2017, 265-267 str.

2017.

download


Milica D. Lazarević
Obrazovanjem do pravednijeg društva

Svenka Savić, Kako je muški rod od Devica? Ženske studije i istraživanja i Futura publikacije (2016)

Lipar / Časopis za književnost, jezik, umetnost i kulturu / Godina XVIII / Broj 62, 2017, 251-254 str.

2017.

download


Marina Arsenović Pavlović
Prikaz knjige: "Kako je muški rod od Devica? Visokoobrazovana romska ženska elita u Vojvodini" Svenke Savić

Svenka Savić, Kako je muški rod od Devica? Ženske studije i istraživanja i Futura publikacije (2016)

Univerzitet u Beograd, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

2017.

download


Margareta Bašaragin
Životne priče univerzitetskih profesorki

Svenka Savić, Profesorke Univerziteta u Novom Sadu: životne priče,
Ženske studije i istraživanja i Futura publikacije, Novi Sad, 2015.

Genero br. 20, 2016. 181-187. str.

2016.

download


Eni Gajanova
Prikaz Slovakinje u Vojvodini – životne priče Slovakinja

Slovakinje u Vojvodini – životne priče Slovakinja
Priredile Jarmila Hodoličová, Anna Jašková, Antònia Ferková,Anna Šilerová

download


Tatjana Radojević
Prikaz SLOVENKY Životné príbehy Sloveniek vo Vojvodine

Slovakinje u Vojvodini – životne priče Slovakinja
Priredile Jarmila Hodoličová, Anna Jašková, Antònia Ferková,Anna Šilerová

download


Dinko Gruhonjić
Optimizam uprkos diskriminaciji
Životne priče žena sa invaliditetom u Vojvodinii

Priredile Milica Bracić, Milica Mima Ružičić-Novković, Svenka Savić

https://www.dw.com/sr/optimizam-uprkos-diskriminaciji/a-4784001
12.10.2009.

2009.

download


ROD I JEZIK
Priredile Svenka Savić, Marijana Čanak, Veronika Mitro, Gordana Štasni

Ženske studije i istraživanja i Futura publikacije, Novi Sad, 2009, 191 str.

2009.

download


Relja Knežević
Zašto su ćutale majka i ćerka - o istom ratu

Dnevnik, 07. april 2009.

2009.

download


Autor: A. P.
Knjiga Magde i Nevene Simin o holokaustu
Rat se ne završava potpisom primirja

Danas, 01. juli 2009.

2009.

download


Zašto su ćutale?

Magda Simin-Bošan i Nevena Simin

Dnevnik, 07. april 2009.

2009.

download


Radmila Lotina - Od Estere do Edit Štajn

Rodna perspektiva u međureligijskom dijalogu u XXI veku (2009),
ur. Svenka Savić i Rebeka Jadranka Anić, Ženske studije i Futura publikacije

Dnevnik, 12. jun 2009, str. 24

2009.

download


Nada Sekulić
Feministička teologija (1999). ur. Svenka Savić, Futura publikacije, Novi Sad, str. 245.

Rodna perspektiva u međureligijskom dijalogu u XXI veku

2009.

download


Radica Đukanović
Životne priče žena: A što ću ti ja jadna pričat (2008). Savić, Svenka, Veronika Mitro, Sara Savić, Marijana Čanak, Ženske studije i istraživanja i Futura publikacije, Novi Sad, 2008, 590 str.

Misao

2009.

download


Mirjana Tejić
Ka rod nom budžetiranju: vodič (2007). pr.
Tatjana Đurić-Kuzmanović,
Ženske studije i Futura publikacije, Novi Sad162 str.

TEMIDA
Mart 2008, str. 89-92
ISSN: 1450-6637

2008.

download


Zoran Jovanović
(Pogled unazad: Svenka Savić o igri i baletu (2007). ur. Veronika Mitro, Vesna Krčmar i Marijana Čanak, Ženske studije i futura publikacije, Novi Sad)

Beograd, Gradska biblioteka,
6. april 2007.

2007.

download


B. D. Belčević
Od teoretskih sagledavanja do memoarske proze
(Pogled unazad: Svenka Savić o igri i baletu (2007). ur. Veronika Mitro, Vesna Krčmar i Marijana Čanak, Ženske studije i futura publikacije, Novi Sad)

Danas

2007.

download


Irina Subotić
Dragocena mera savesti
(Pogled unazad: Svenka Savić o igri i baletu)

S C E N A : časopis za pozorišnu umetnost
Novi Sad, 2007. broj 1-2 godina XLIII januar-jun YU ISSN 0036-5734

2007.

download


Tatjana Vujović
Romkinje 2 (2007). ur. Svenka Savić, Ženske studije i Futura publikacije, Novi Sad.

Sociološka luča I/2

2007.

download


Snežana Kresoja
Romkinje 2 :  Curriculus Vitiosus nove elite
(Romkinje 2, 2007)

2007.

download


Biljana Sikimić
Škola romologije (2006). Svenka Savić i Veronika Mitro, Ženske studije i Furura publikacije, Novi Sad, str.186.

2006.

download


Andrea Peto
Vajdasági magyar nők élettörténetei(2006). Svenka Savić i Veronika Mitro

Reč na promociji knjige

2006.

download


Gordana Stojaković
Jazovi i mostovi (2005). Elizabet Kestli, Ženske studije i istraživanja i Futura publikacije, Novi Sad; prevod na srpski: Lidija Dmitrijev.

Reč na promociji knjige

2005.

download


Хелена Међеши
Животне приче Русинки
("Рускинї: животни приповедки"/"Русинке: животне приче", Футура публикације, Нови  Сад, 2003)

2004.

download


Svenka Savić, BALET: prvih pedeset godina: 1950-2003 (2004). pr. Vesna Krčmar, Srpsko narodno pozorište, Novi Sad, str. 216.

Na dan obeležavanja 50 godina postojanja Baleta SNP u Novom Sadu, 25. maj

2004.

download


Kosta Savić
Jedna izuzetna monografija
55 godina Baletske škole u Novom Sadu (2004). Svenka Savić, Ženske studije i Futura publikacije, Novi Sad.

Dnevnik

2004.

download


Gordana Bekčić
Romkinje: biografije starih Romkinja u Vojvodini (2000). Svenka Savić, Marija Aleksandrović, Stanka Dimitrov, Jelena Jovanović, studije i Futura publikacije, Novi Sad.

2003.

download


Milena Marinković
(TATJANA DJURIĆ - KUZMANOVIĆ (2002),Rodnost i razvoj — od dirigovanog nerazvoja do tranzicije)

2002.

download


A.C.
Feministička teologija (1999). ur. Svenka Savić, Futura publikacije, Novi Sad, str. 245.

Politika

2001.

download


Ljiljana Pešikan-Ljuštanović
Ženske životne priče
Životne priče žena: Vojvođanke 1917 – 1931 (2001). Svenka  Savić i saradnice, Ženske studije i Futura publikacije, Novi Sad, str. 418.

Reč na promociji pod geslom Žene čuvaju istoriju

2001.

download


Marina Arsenović – Pavlović
Romkinje: biografije starih Romkinja u Vojvodini (2000). Svenka Savić, Marija Aleksandrović, Stanka Dimitrov, Jelena Jovanović, Ženske studije i Futura publikacije, Novi Sad.

PSIHOLOGIJA, Beograd
2001, 1-2, 209-212

2001.

download


Marija Kleut
Njihovi nepisani memoari
(Romkinje: biografije starih Romkinja u Vojvodini)

Letopis Matice srpske (2001), god. 177, knj. 468, sv. 3, Matica srpska, Novi Sad, str. 365 - 368

2001.

download


Milan Živanović
Čeoni sudar sa životom
(Životne priče žena: Romkinje i Vojvođanke)

Dnevnik

2001.

download


Ljiljana Pešikan-Ljuštanović
Romkinje: biografije starih Romkinja u Vojvodini (2000). Svenka Savić, Marija Aleksandrović, Stanka Dimitrov, Jelena Jovanović, Ženske studije i Futura publikacije, Novi Sad.

Reč na promociji knjige

2001.

download


Gordana Stojaković
Vera Šosberg (2000). Svenka Savić, Ženske studije i Futura publikacije, Novi Sad

2001.

download