Ženske studije i straživanja u svom radu sarađuju sa sledećim organizacijama: 

  1. Ekumenska inicijativa žena iz Omiša, Hrvatska - projekat Šta žene od 65+ (ne)mogu u Srbiji danas?
  2. Fondacijom 021 iz Novog Sada na ostvarenju projekta Rodna diskriminacija u medijima.
  3. Centrom Živeti uspravno iz Novog Sada na štampanju knjige Milice Mime Ružičić-Novković Izboriti se za izbor: životna priča Gordane Rajkov
  4. Zavodom za ravnopravnost polova na štampanju knjiga
  5. Rekonstrukcija Ženski fond
  6. Centrom za ženske studije iz Beograda
  7. Žene u crnom iz Beograda
  8. Sekcija za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta - SEFEM