Udruženje građana „Ženske studije i istraživanja" (ŽSI) je nestranačko samostalno udruženje građana koje proučava, istražuje, unapređuje i poboljšava društveni položaj žena.

Organi udruženja
Predsednica Udruženja: profesorka emerita Svenka Savić
Predsednica Skupštine: Ana Bu

 

 

 

PRINCIPI RADA I VREDNOSTI ŽENSKIH STUDIJA I ISTRAŽIVANJA - ŽSI
Kako radimo i za šta se zalažemo?

 1. Poštovanje ljudskih prava
  ŽSI priznaje urođeno dostojanstvo svake osobe i podržava ugrožene pojedince/ke i zajednice u njihovom nastojanju da se izbore za budućnost dostojnu žena i muškaraca i društvo u kome se poštuju ljudska prava, nediskriminacija, jednakost i jednake individualne i društvene mogućnosti za sve osobe uz uvažavanje njihove različitosti.

 2. Rodna ravnopravnost
  ŽSI se zalaže za jednaka prava i mogućnosti za žene i muškarce i vidi to kao uslov za kulturni, politički, ekonomski, socijalni i svaki drugi napredak zajednice.

 3. Upotreba rodno senzitivnog jezika

 4. Razvoj solidarnosti i sestrinstva
  ŽSI se zalaže za solidarnost i socijalnu pravdu i da oni koji/koje su u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti imaju veće učešće u donošenju odluka koje se tiču njihovog života, poboljšanja životnog standarda i opšte dobrobiti. Solidarnost, međusobno povezivanje i inkluzija treba da doprinesu prevazilaženju društvenih problema i dostojanstvenom životu za sve.

 5. Doprinos ženskoj istoriji i istoriji za žene

 6. Partnerstvo, participativnost i timski rad
  ŽSI se zalaže za stalan dijalog i partnerstvo, uključivanje i povezivanje ženskih organizacija i svih zainteresovanih strana u svim oblastima svog delovanja. U skladu sa tim principom, ŽSI podržava učešće svih građana i građanki u procesu donošenja odluka bitnih za njihov život i život njihove zajednice. Smatra da je razvoj stabilnog i solidarnog društva rezultat inkluzivnih i participativnih procesa, pristupa orijentisanih ka osobama i usmerenja ka pitanjima roda, umrežavanju i radu na izgradnji građanskog društva.

 7. Interkulturni dijalog
  ŽSI se zalaže za uspostavljanje dinamičkih i interaktivnih odnosa između grupa koje pripadaju različitim kulturama i za otvorenu i dostojanstvenu razmenu mišljenja između pojedinaca i pojedinki i grupa drugačijeg etničkog, kulturnog, verskog i jezičkog porekla i nasleđa uz uzajamno razumevanje i poštovanje.

 8. Transparentnost, odgovornost i efikasnost u radu
  U svim aspektima svog rada ŽSI se zalaže za najviše standarde efikasnosti, kvaliteta, fleksibilnosti, transparentnosti i otvorenosti u radu, kao i za odgovornost i etičnost prema svim zainteresovanim stranama. ŽSI to postiže putem pravilne i racionalne raspodele i korišćenja raspoloživih resursa, ulaganjem u njihov razvoj i spremnošću da uči i da se menja u skladu sa zahtevima svog okruženja.

 9. Održivi razvoj
  ŽSI podržava uspostavljanje ravnoteže između društvenih, ekonomskih, tehnoloških i ekoloških faktora kako bi se bogatstvo i resursi naše planete sačuvali za buduće generacije.