Aktivnosti

Svenka Savić je zajedno sa Marjanom Stevanović učestvovala 25. i 26. septembra 2020. godine na Međunarodnoj naučnoj konferenciji Jezik, književnost, priroda (Language, literature and nature) na Fakultetu za strane jezike, Alfa BK univerzitet u Beogradu sa izlaganjem "Standardizacija rodno osetljivog jezika: prilog feminističkoj lingvistici".

Ženske studije i istraživanja i Žene u crnom organizovale su Feministički diskusioni kružok 19. i 20. septembra, u prostorijama Žena u crnom u Beogradu i obeležile 60 godina rada i 80 godina života Svenke Savić, uz osvrt na njen doprinos u zasnivanju feminističke prakse i teorije u Srbiji, kao i povezivanju teorije sa feminističkom praksom naročito kada je reč o jeziku i rodu.

Knjiga Svenka Savić: Između baletske i jezičke igre priređena je povodom 80 godina života i 60 godina rada profesorke emerite Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu dr Svenke Savić.

Knjigu su priredile njene nekadašnje studentkinje/i, a kasnije saradnice/i sa kojima je radila na različitim projektima u nekom periodu svoje karijere:

- prof. dr Ivana Antonić ‒ Institut za južnoslovenske jezike / Odsek za srpski jezik i lingvistiku Filozofskog fakulteta UNS (1982‒1991), projekat Psiholingvistička istraživanja (1987‒1991),

Udruženje „Ženske studije i istraživanja” dugoročno realizuje projekat „Znamenite žene“ u okviru kojeg su do sada štampane monografije o Nedi Božinović (Gordana Stojaković, 2002),  feminiskinje, mirovnjakinje i političarke, Jelici Rajačić Čapaković (Svenka Savić, 2008), političkari i prvoj sekretarki za ravnopravnost polova u APV, Eriki Marjaš (Svenka Savić, 2018), poznatoj primabalerini Baleta SNP. U svim ovim monografijama primenjuje se metod višeglasja: žene koja priča o sebi, autorke teksta i mnogobrojnih ’drugih’ koji evociraju svoje sećanje na znamenitu ženu.