Aktivnosti

Odbrana doktorske diertacije Zorane Joksimović "Diskurs uzveštavanja u informativnim emisijama Javnog servisa Vojvodine o predizbornoj kampanji 2016. godine iz rodne perspektive" pod mentorstvom doc. dr Karoline Lendak Kabok održana je u utorak 18. jula 2023. u zgradi Rektorata Unoverziteta u Novom Sadu.

K. Lendak Kabok, Z. Joksimović, S. Milinkov, j. Kleut

Foto: K. Lendak Kabok

Video zapis „Ženske studije 2023“ dokumentuje alternativni visokoškolski obrazovni program Ženskih studija treće generacije polaznica u Subotici (maj-jul 2023, Savremena galerija Subotica).

Program ŽS je osmišljen tako da uvažava lokalni kontekst višejezične, višekonfesionale u višenacionalne Subotice sa osnovnim pravcem razvoja ženskih i rodnih studija u svetu i u Srbiji danas.

Video zapis zamišljen je kao izjave onih koje su u procesu neposredno učestvovale: predavačice i polaznice, sa ciljem da dokumentujemo i afirmišemo obrazovni program Ženskih studija sa osnovnom idejom povezivanja njihove istorije i budućnosti i očuvanje kontinuiteta.

Finansijska podrška: Rekonstrukcija ženski fond, Beograd.

Dostupan na: https://www.dailymotion.com/video/x8mmp4d 

 

 

Dobitnica godišnjeg priznanja Saveza antifašista Vojvodine (SAV) 7a 2023. godinu je dr Margareta Bašaragin  kao ugledna publicistkinja-antifašistkinja iz Subotice.

Svečana akademija povodom uručenja priznanja dobitnicima će biti uručena održala se 7. jula 2023. godine, kada se obeležava Dan ustanka naroda i narodnosti Srbije i Dan Saveza antifašista Vojvodine u Novom Sadu.

 

Završna svečanost alternativnog visokoškolskog obrazovnog programa "Ženske studije 2023" upriličile smo 8.jula 2023. u prostoru Savremene galerije Subotica (Park Rajh Ferenca 5) i onlajn .

Tom prilikom dodelile smo sertifikate polaznicama/ma koje su uspešno završile/i program i snimale video-zapis o realizovanom programu uz učešće polaznica, predavačica i koordinatorki.

Zahvalnost dugujemo Savremenoj galeriji Subotica na saradnji u čijem prostoru se odvijao program, svim predavačima/cama, polaznicama, gošćama i publici, Rekonstrukciji Ženski fond, Beograd na donatorskoj podršci.

M. Bašaragin

gore: M. Bašaragin, T. Kiš Čegar, M. Rakočević Cvijanov, Ostrogonac, D. Mrkić, T. Perić

dole: A. Marijanušić, M. Ivanović, D. Kašaš

Foto: D. Bećar