Aktivnosti

Edukativni visokoškolski obrazovni program:

"ŽENSKE STUDIJE POSLE 25 GODINA", SUBOTICA

 

Govore

Dr Jasminka Dulić

Dimenzije patrijarhalizma

Dr Margareta Bašaragin

Znamenite Subotičanke

 

Moderira

Dr Margareta Bašaragin

subota, 2. jul 2022.  10.30h,  Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku:

https://us06web.zoom.us/j/83937885010?pwd=ZnFMUnVjVUJJajBQTnozbWJZbnhpdz09

 

                                          Pristup predavanjima je slobodan.

Dr Jasminka Dulić  je doktorirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, novinarka i urednica političke rubrike u tjedniku "Hrvatska riječ", koordinatorka Centra za ženske studije u Subotici (1997-2004).

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE POSLE 25 GODINA, Subotica.

U okviru alternativnog edukativnog visokoškolskog obrazovnog programa "Ženske studije posle 25 godina" 25. juna 2022. u prostoru Savremene galerije Subotica (Park Rajhla Ferenca 5) održana su dva predavanja u okviru teme Mirovno delovanje žena.

Predavanje Margarete Bašaragin "Antifašistkinje Subotice nekada" za temu je imalo mirovno i antifašističko delovanje Subotičanki paralelno sa aktivnostim ženskog pokreta do ukidanja AFŽ-a, a na osnovu knjige Antifašistkinje Subotice: skojevke partizanke i afežeovke (M. Bašaragin, Fut. publikacije i ŽSI, Novi Sad, 2021).

Staša Zajović, Žene u Crnom, Beograd, održala je interaktivno predavanje "Ženska mirovna politika" sa fokusom na osnovnim principima i odlikama ženskog mirovnog pokreta i uz prikaz dokumentarnih filmova Greenham Common (2016, obrada ŽUC, Beograd), "Trešnjevac - otpor žena prisilnoj mobilizaciji" (1992, DW, titl ŽUC, Beograd)  i "Uvek neposlušne" (2017, Vice, Beograd).

Sa polaznicama su mentorke imale konsultacije u vezi sa završnim radovima. Tom prilikom us polaznice dobile na poklon knjige, potrebne za pisanje završnih radova.

Moderirala je dr Margareta Bašaragin, koordinatorka programa.

Finansijska podrška projekta "Ženske studije posle 25 godina": Rekonstrukcija ženski fond, Beograd.

M. Bašaragin

Foto: M. Bašaragin

Edukativni visokoškolski obrazovni program:

„ŽENSKE STUDIJE POSLE 25 GODINA“, SUBOTICA

 

Govore

 

Staša Zajović

Ženska mirovna politika

 

Margareta Bašaragin

Antifašistkinje Subotice nekada

 

 Moderira

Margareta Bašaragin

 

subota, 25. jun 2022.  10.30h,  Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku: 

https://us06web.zoom.us/j/82096738872?pwd=czRyUTh4NVplbU1lV1o4KzU0alFqdz09

                            

Pristup predavanjima je slobodan.

 

Staša Zajović, jedna od osnivačica feminističko-pacifističke grupe Žene u crnom (ŽUC) 1991. Organizatorka i učesnica brojnih antimilitarističkih, mirovnih, feminističkih manifestacija, kampanja, mreža, koalicija, konferencija, skupova, seminara. Pokretačica i koordinatorka edukativnih programa usmerenih na mir, pomirenje, solidarnost, feministički pristup pravdi.

Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE POSLE 25 GODINA, Subotica.

Finansijska podrška projekta: Rekonstrukcija ženski fond, Beograd.

U okviru alternativnog visokoškolskog obrazovnog programa "Ženske studije posle 25 godina" 18. juna 2022. u prostoru Savremene galerije Subotica (Park Rajhla Ferenca 5) održana su predavanja: profesorke emerite Katalin Kaič "Subotičke pozorišne umetnice" i ma Jasne Jovićević "Džez muzika i rod". Moderirala je dr Margareta Bašaragin, koordinatorka programa.

Finansijska podrška projekta "Ženske studije posle 25 godina": Rekonstrukcija ženski fond, Beograd.

M. Bašaragin

 

K. Kaič

M. Bašaragin i J. Jovićević

Foto: M. Bašragin i M. Vidaković