Aktivnosti

Završna svečanost alternativnog visokoškolskog obrazovnog programa "Ženske studije 2023" upriličile smo 8.jula 2023. u prostoru Savremene galerije Subotica (Park Rajh Ferenca 5) i onlajn .

Tom prilikom dodelile smo sertifikate polaznicama/ma koje su uspešno završile/i program i snimale video-zapis o realizovanom programu uz učešće polaznica, predavačica i koordinatorki.

Zahvalnost dugujemo Savremenoj galeriji Subotica na saradnji u čijem prostoru se odvijao program, svim predavačima/cama, polaznicama, gošćama i publici, Rekonstrukciji Ženski fond, Beograd na donatorskoj podršci.

M. Bašaragin

gore: M. Bašaragin, T. Kiš Čegar, M. Rakočević Cvijanov, Ostrogonac, D. Mrkić, T. Perić

dole: A. Marijanušić, M. Ivanović, D. Kašaš

Foto: D. Bećar

U okviru alternativnog visokoškolskog obrazovnog programa "Ženske studije 2023" 1. jula 2023. u prostoru Savremene galerije u Subotici i onlajn održana su dva predavanja.

Mr Tatjana Kiš Čegar je u predavanju "Znamenite žene pozorišne scene Subotice" podsetila na život, stvaralaštvo i doprinose tri Subotičanke iz pozorišne umetnosti: Jelka Asić Šokčević (glumica, Zagreb, 1922 – Zagreb, 1979), Ivanka Rackov (pozorišna kritičarka, Kikinda, 1907 – Subotica, 1982) i Minja Peković (prvakinja Narodnog pozorišta u Subotici, Sarajaevo, 1983).

Dr Iskra Vuksanović je kroz izlaganje "Romske umetnice (poreklom) iz Vršca: Divna Kostić, Gordana Jovanović, Dragica Kaldaraš" pružila uvid u delo i životne okolnosti tri romske umetnice iz Vršca – Divne Kostić, Gordane Jovanović i Dragice Kaldaraš – a koje su značajan trag ostavile u domenu muzike, glume, književnosti.  

Moderirala je dr Margareta Bašaragin.

M. Bašaragin

T. Kiš Čegar, M. Bašaragin, I. Vuksanović, N. Rodić-Botte, D. Kašaš

Foto: N. Tonković

Edukativni visokoškolski obrazovni program:

"ŽENSKE STUDIJE 2023", SUBOTICA

 

Govore

mr Tatjana Kiš Čegar

Znamenite žene pozorišne scene Subotice   

dr Iskra Vuksanović

Romske umetnice (poreklom) iz Vršca: Divna Kostić, Gordana Jovanović, Dragica Kaldaraš   

 

Moderira

Dr Margareta Bašaragin

 

 

subota, 1. jul 2023. 10.30h,  Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku:

https://us06web.zoom.us/j/81451051444?pwd=NXNOREJ4dW1hOEgyNVpKK2o5R2tvQT09

 

Pristup predavanjima je slobodan.

 

Mr Tatjana Čegar Kiš je magistrirala na Pedagoškom fakultetu u Somboru, UNS, zaposlena u Narodnom pozorištu (Narodnom kazalištu / Népszínház) u Subotici kao producentkinja marketinga

Dr Iskra Vusanović doktorirala Rodne studije na UCIMSI, UNS (Antikolonijalizam i rod: analiza dela romskih književnica Gordane Đurić, Desanke Ranđelović, Jelene Savić, Hedine Tahirović Sijerčić, 2023 Završila Školu romologije, UNS (2015/2016) i letnje škole u okviru Network of Academic Institutions in Romani Studies u Slovačkoj (2016), Češkoj (2017) i Švedskoj (2018).

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE 2023, Subotica.

Donatorska podrška: Rekonstrukcija Ženski fond, Beograd

Na edukativnom visokoškolskom obrazovnom programu "Ženske studije 2023" u Subotici 24. juna 2023. u prostoru Savremene galerije održana su dva predavanja.

Doc. Dr Maria Aleksandrović u predavanju "Blagoslovi i kletve u romskoj kulturi" analizirala je blagoslove i kleteve iz zbirke Trifuna Dimića, Romane rromaja, sovlahimate thaj bahtarimate - Romske kletve, zakletve i blagoslovi (1985) sa ciljem da pokaže kako se izražavaju najsuptilnija verovanja, želje i strahovi Roma i Romkinja, svetla i tamna strana u govornoj frazeologiji, ukazujući na suštinsku prirodu ljudskih bića, a time i kolektivni identitet jednog naroda.

Mr Milica Mima Ružičić-Novković je govorila na temu "Šta načinom na koji govorimo i izborom jezičkih sredstva činimo (drugima i sebi)" sa ciljem da predstavi potencijalnu ulogu svake/og od nas na individualnom i kolektivnom planu  u primeni dosadašnjih naučnih otkrića i međunarodnih ugovora o ljudskim pravima, na primer upotrebe jezika, njegovih sredstava i načina na koji govorima o drugima i o sebi u privatnoj i javnoj sferi.

Moderirala je dr Margareta Bašaragin.

M. Bašaragin