Aktivnosti

U okviru trećeg ciklusa alternativnog visokoškolskog obrazovnog program "Ženske studije 2023" u Subotici održana su dva predavanja 17. juna 2023. u prostoru Savremene galerije u Subotici.

Doc. dr. Dunja Antunović u svom izlaganju "Sportiskinje u medijima: Uvod u feminističke studije sportskih medija" dala je prikaz istraživanja u oblasti feminističih studija sportskih medija, “pravila predstavljanja” koja karakterišu medijsko izveštavanje o ženskom sportu i iznela rezultate sopstvenog istraživanja o zastupljenosti ženskog sporta u medijima tokom olimpijskih i paraolimpijskih igara sa fokusom na ulogu društvenih mreža. 

Dr Margareta Bašaragin u predavanju "Starost i rod – ejdžizam i seksizam u reklamama" dekonstruisala je koncept starosti i starenja žena u reklamnom diskursu i ukazala na oblike diskriminacije starijih žena, a na osnovu analize TV reklama i antiejdž novinskih oglasa u Srbiji danas, te izdvojila preporuke za njihovo prevazilaženje.

M. Bašaragin

gore: B. Banjac, N. Rodić Botte, A. Marijanušić, M. Dokmanović, N. Filipović, D. Mrkić, T. Antunović

dole: D. Antunović, M. Bašaeagin, D. Kašaš

Foto: M. Antunović

Predavačica Ženskih studija u Subotici profesorka dr Viktorija Aladžić u povodu Dana secesije u Subotici organizovala je šetnju "Od pločnika do budoara - stazama žena na prekretnici 19. u 20. vek" 10. juna 2023. godine.

Tokom šetnje više od 200 osoba upoznale su se sa arhitektonskim zdanjima Subotica koje su povezane sa sudbinama Subotičanki na prelazu 19 i 20. veka: sluškinjama, ženama u prostitutuciji, gazdaricama, i svim ženskim osobama koje su ostavile traga u subotičkoj istoriji, ili čija je sudbina zabeležena u sačuvaoj arhivskoj građi.

1. Kuća Jelisavete Batić – Dimitrija Tucovića 3
2. Najamna kuća Marije Maksimović – Rudićeva 2a
3. Najamna palata Piroške Vojnić Zelić – Trg žrtava fašizma 14
4. Najamna palata Tereza Vojnić Hajduk – Trg žrtava fašizma 10
5. Najamna palata Marije Zarić – Štrosmajerova 5
6. Najamna kuća Marije Kolarić – Maksima Gorkog 24
7. Bordel Roze Loinger, rođene Gal – Huga Badalića 4
8. Ulica crvenih fenjera između dva rata – Zaharija Orfelina 4
9. Porodična kuća Hermine Kon, rođene Krishaber – Maksima
Gorkog 6
10. Najamna kuća Klare Parčetić – Maksima Gorkog 8
11. Bordel gradonačelnika Jovana Dimitrijevića – Korzo 6
12. Prostori u Kojima su živele sluškinje – Korzo 15
13. Najamna kuća Klare Grim rođene Rot – Matije Korvina 4