Aktivnosti

 

U okviru aletrantivnog visokoškolskog obrazovnog programa "Ženske studije u Subotici" 10. decembra 2022. u prostoru Savremene galerije Subotica (Park Rajhla Ferenca 5) održana su tri predavanja, a povodom zatvaranja kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i obeležavanje dana donošenja Deklracije o ljudskim prvima (1948).

Ma Nela Tonković, istoričarka umetnosti, je u predavanju "Jedan sasvim drugi svet: umeće slamarki i njihova borba za afirmaciju ženskog narodnog stvaralaštva" ukazala na ključne tačke razvoja slamarstva kao umetnosti (umetničkog zanata) žena uz elemente rodnih obeležja.

Dr Margareta Bašaragin, lingvistkinja, je predavanjem "Antifašistkinje Subotice nekada" pokazala moguće načine čuvanja sećanja na mirovno i antifašističko delovanje Subotičanki i njihovu borbu za dostizanje punih prava, a na osnovu knjige Antifašistkinje Subotice: skojevke, partizanke i afežeovke (Fut. publ. i ŽSI, N. Sad, 2021).

Radmila Zećirović, koordinatorka za romska pitanja u Opštini Novi Sad, je u predavanju "Romska ženska mreža Republike Srbije" iznela osnovne podatke o formiranju i širenju mreže, kao i osnovne probleme sa kojima se mreža Romkinja suočava.

M. Bašaragin

M. Dokmanović, I. Miučić, A. Pecka, D. Mrkić, E. Stanić, D. Ćupurdija,

M. Bašaragin

Foto: M. Bašaragin

Edukativni visokoškolski obrazovni program:

"ŽENSKE STUDIJE U SUBOTICI", SUBOTICA

 

Govore

Dr Margareta Bašaragin

Antifašistkinje Subotice nekada

 Ma Nela Tonković

Jedan sasvim drugi svet: umeće slamarki i njihova borba za afirmaciju ženskog narodnog stvaralaštva

Radmila Zećirović

Ženska romska mreža u Srbiji

 

Moderira

Dr Margareta Bašaragin

subota, 10. decembar 2022.  10.30h,  Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku:

https://us06web.zoom.us/j/89379671052?pwd=d2wxZ2lDWEdhSy9TZGJncndXeWljdz09

Pristup predavanjima je slobodan.

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE U SUBOTICI, Subotica.

Ma Nela Tonković, istoričarka umetnosti, kustoskinja. Diplomirala istoriju umetnocti na Fil. fak, Univerziteta u Beogradu (2009), masterirala na UNESCO katedri za  kulturnu politiku i menadžment, UB (2018). Zaposlena u Savremenoj galeriji u Subotici, saradnica ŽSI.

Radmila Zećirović studira na Višoj pedagoškoj školi u Novom Sadu, UNS. Zaposlena je kao koordinatorka za romska pitanja za Grad Novi Sad, koordinatorka Romske ženske mreže R. Srbije i predsednica Udruženja Romkinja „Amarilis“, N, Sad.

Povodom zatvaranja kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i obeležavanje dana donošenja Deklracije o ljudskim prvima (1948).

Finansijska podrška projekta: Rekonstrukcija ženski fond, Beograd.

U okviru aletrantivnog visokoškolskog obrazovnog programa "Ženske studije u Subotici" 3. decembra 2022. u prostoru Savremene galerije Subotica (Park Rajhla Ferenca 5) održana su tri predavanja.

Dr Mirjana Dokmanović je u predavanju "Rodna dimenzija urbanog planiranja" argumentovala značaj i potrebu rodnih istraživanja u oblasti urbanizacije i urbanog planiranja i ukazala na  potrebu integrisanja rodne dimenzije u ove sektorske politike kao jednog od ključnih faktora u razvijanju inkluzivnh i  bezbednih gradova.

Mr Tatjana Kiš Čegar je predavanjem "Znamenite žene subotičke pozorišne scene" otrgla od zaborava pozorišne umetnice u Subotici: Slavu Bulgakov, Jelku Asić, Anu Skenderović, Klaru Peić, Eržiku Kovačević, Mariju Čeh Sabo, kao i subotičku pozorišnu kritičarku Ivanku Rackov .

Mr Maja Rakočević Cvijanov u izlaganju "Prilog metodi životna priča: lično iskustvo kroz umetničku biografiju" predstavila je sopstevnu seriju radova (2000-2022) koju je stvarala na osnovu ličnog iskustva i to kroz umetničku praksu u kojoj sledi strategiju "lično je političko".

M. Bašaragin

 

M. Dokmanović, E. Paloš, A. Pecka, T. Kiš Čegar, J. Vidaković, T. Skenderović, D. Mrkić, 

J. Skenderović, D. Kašaš

M. Rakočević Cvijanov i M. Bašaragin

Foto: M. Bašaragin

Edukativni visokoškolski obrazovni program:

"ŽENSKE STUDIJE U SUBOTICI", SUBOTICA

 

Govore

Dr Mirjana Dokmanović

Rodna dimenzija urbanog planiranja   

Mr Tatjana Kiš Čegar

Znamenite žene subotičke pozorišne scene

Mr Maja Rakočević Cvijanov

Prilog metodi životna priča: lično iskustvo kroz umetničku biografiju    

Moderira

Dr Margareta Bašaragin

 

subota, 3. decembar 2022. 10.30h,  Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku:

https://us06web.zoom.us/j/86856121485?pwd=RVNXMEJlbmUrM0Z1elJyYzZNK0JDZz09

 

Pristup predavanjima je slobodan.

 

Dr Mirjana Dokmanović je doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, naučna saradnica u penziji Centra za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka (Beogradu), suosnivačica i članica Centra za ženske studije u Subotici (1997-2004).

Mr Tatjana Čegar Kiš je magistrirala na Pedagoškom fakultetu u Somboru, UNS, zaposlena u Narodnom pozorištu (Narodnom kazalištu / Népszínház) u Subotici kao producentkinja marketinga.

Mr Maja Rakočević je vizuelna umetnica, doktorantkinja na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu (2004), zaposlena u Međuopštinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture Subotica kao vajraka – konzervatorka.

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE U SUBOTICI, Subotica.

Finansijska podrška projekta: Rekonstrukcija ženski fond, Beograd.