Aktivnosti

Edukativni visokoškolski obrazovni program:

"ŽENSKE STUDIJE 2023", SUBOTICA

 

Govore

Dr Maja Rakočević Cvijanov

Ana Bešlić – spomenička skupltura u javnom prostoru Subotice    

Ma Nela Tonković

O (ne)vidljivosti velikih umetnica: istorija, mit i mogućnost razrešenja    

  

Moderira

Ma Nela Tonković

 

subota, 10. jun 2023. 10.30h,  Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku:

https://us06web.zoom.us/j/81451051444?pwd=NXNOREJ4dW1hOEgyNVpKK2o5R2tvQT09

 

Pristup predavanjima je slobodan.

 

Dr Maja Rakočević je vizuelna umetnica, doktorirala (2023) i magistrirala vajarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu (2004). Zaposlena je u Međuopštinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture Subotica kao vajraka – konzervatorka, saradnica ŽSI.

Ma Nela Tonković, istoričarka umetnosti, kustoskinja. Diplomirala istoriju umetnocti na Fil. fak, Univerziteta u Beogradu (2009), masterirala na UNESCO katedri za  kulturnu politiku i menadžment, UB (2018). Zaposlena u Savremenoj galeriji u Subotici, saradnica ŽSI.

Na susretu Ženskih studija u okviru trećeg ciklusa "Ženske studije 2023" u Subotici 3. juna 2023. u prostoru Savremene galerije u Subotici održana su dva predavanja.

Dr Jasminka Dulić u predvanju "Kultura, preduzetništvo i kreativnost" predstavila je rezultate empirijskog sociološkog istraživanja (2023, u Subotici) kojim je ispitivala kako je kulturna participacija  povezana s  preduzetničkom orijentacijom, kreativnošću, vrednostima i vrednovanjem lokalnog kulturnog nasleđa/baštine.

Dejan Mrkić je predavanjem "Subotičanke u filmskoj i pozorišnoj umetnosti tokom 20. veka" doprineo je stvaranju sećanja na znamenite Subotičanke, a na osnovu sačuvane arhivske građe: Katicu Nađ (Kate fon Nađ) (Subotica, 1904 – Kalifornija, 1973), glumicu nemih i zvučnih filmova, Ilonu Filep (Subotica, 1891, Subotica – 1953, ?) novinarku scenaristkinju holivudskih filmova, Gizu (Gizelu) Vuković (Subotica, 1926 – Subotica, 2015),  pozorišnu i filmsku glumica i Mirjana (Mira) Peić-Armenulić (Subotica, 1942), filmsku i pozorišnu glumicu i pevačicu.

M. Bašaragin

S. Simenunović, D. Mrkič, J. Dulić, A. Marijanušić, B. Dronjić

Foto: dokumentacija ŽSI

Edukativni visokoškolski obrazovni program:

"ŽENSKE STUDIJE 2023", SUBOTICA

 

Govore

Dr Jasminka Dulić

Kultura, kreativnost, preduzentništvo   

Dejan Mrkić

Subotičanke u sedmoj umetnosti   

  

Moderira

Dr Jasminka Dulić

 

subota, 3. jun 2023. 10.30h,  Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku:

https://us06web.zoom.us/j/81451051444?pwd=NXNOREJ4dW1hOEgyNVpKK2o5R2tvQT09

 

Pristup predavanjima je slobodan.

 

Dr Jasminka Dulić  je doktorirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, novinarka i urednica političke rubrike u tjedniku "Hrvatska riječ", koordinatorka Centra za ženske studije u Subotici (1997-2004).

Dejan Mrkić arhivista, zaposlen u Istorijskom arhivu Subotice. Autor više izložbi arhivske građe i istorijskih izvora i dokumentarnih filmova sa fokusom na Suboticu.

U okviru trećeg ciklusa Ženskih studija u Subotici 27. maja 2023. u prostoru Savremene galerije u Subotici odražana su predavanja.

Svjetlana Timotić i mr Veronika Mitro iz  Organizacije za podršku ženama sa invaliditetom ...IZ KRUGA - VOJVODINA iz Novog Sada održale su predavanje "Feminističke studije invalidnosti" u okviru teme marginalizacija žena. Feminističke studije invalidnosti su akademski i kulturni rad koji osvetljava društvene ishode rodnih razlika i ispituje kulturološke snage i reperkusije tih razlika u zajednici osoba sa invaliditetom.

Dr Margareta Bašaragin govorila je o "Primeni znanja iz feminističkih studija invalidnosti u obrazovanju" na primeru radionce "Kako mladima u osnovnoj školi približiti osobe sa invaliditetom" koju je realizovala u jesnoj subotičkoj osnovnoj školi decembra 2022. godine. 

M. Bašaragin

 

gore: D. Antunović, M. Dokmanović, S. Timotić,  D. Kašaš, M. Bašaragin, N. Filipović

dole: V. Mitro, A. Marijanušić, S. Savić

Foto: M. Antunović