Na susretu Ženskih studija u Subotici 2. decembra 2012. u prostoru Savremene galerije Subotica (Rajhl Ferenca 5) i onlajn svoja predavanja su imala prof. dr Viktorija Aladžić, dr Maja Rakočević Cvijanov i ma Nela Tonkovič.

Predavanje V. Aladžić "O Subotici ili kako se brani grad" imalo je za cilj je da prikaže urbani razvoj Subotice, način na koji se ona planirala, koje su bile teškoće u njenom planiranju, koji su bili propusti, a koja izuzetna ostvarenja koja i danas mogu da nas inspirišu na delovanje. 

M. Rakočević Cvijanov  je u izlaganju "Kolabortivni projekti sa umetnicama koje imaju ishodište u Subotici" hronološki prezentovala niz samostalnih izložbi i zajedničkih izlaganja u saradnji sa jednom ili dve umetnice poreklom iz Subotice i Novog Sada, koja se u kontinuitetu razvijaju do danas: Maje Rakočević Cvijanov, Jelene Grujučić, Lee Vidaković, Edite Kadirić, Adrien Ujhazi.

N. Tonković je u predavanju "Da li je kultura zaista „ženskog roda“? Položaj radnica u kulturi u Srbiji" upoznala polaznice i prisutne sa sa rezultatima istraživanja položaja radnica u kulturi (Cvetičanin, Predrag, Tatjana Nikolić, Nađa Bobičić, Rod i rad u kulturnom polju u Srbiji, Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije, Beograd,Fakultet umetnosti Univerziteta u Nišu, Niš, 2023) i ukazela na neke pogrešne prakse te ponudila alternativne modele za ostvarivanje ravnopravnosti položaja radnica u kulturi u Srbiji.

Moderirala je dr. Margareta Bašaragin.

Foto: dokumentacija ŽSI