Aktivnosti

Poslednji susret alternativnog visokoškolskog obrazovnog programa "Ženske studije posle 25 godina" u Subotici organizovan je 9. jula 2022. u prostoru Savremene galerije Subotica (Park Rajh Ferenca 5).

Tom prilikom održana su tri predavanja. Ma Nela Tonković izlagala je u okviru tematskog ciklusa Žene u umetnosti "Od žrtve do heroine: slika žene u savremenoj umetnosti" u kom je ukazala na različite prakse i aktere/ke savremene umetnosti, odnosno istraživačke postupke ugrađenim u neke od značajnih dela koja su definisala sliku žene u savremenoj umetnosti u 20. veku.

Predavanje dr Svenke Savić "Naučnice iz Srbije u svetu" (tematska oblast Žene u nauci) imalo je za cilj da polaznicama ponudi ukupnu sumu raspoloživih podataka o naučnicama iz Srbije u svetu, kako bi same nastavile istraživanja, shodno ličnoj preferenciji.

Dr Sara Savić u predavanju "Rodnost i jedno zdravlje" (tematska oblast Žene u nauci) ukazala je da u okviru pristupa 'jedno zdravlje' koje se bavi zdravljem ljudi, životinja, biljaka, ekosistema i planete uopšte, pitanja roda mogu biti integrisana, ali im se veoma retko posvećuje pažnja.

Potom je održana završna svečanost dodele sertifikata polaznicama koje su uspešno završile program ženskih studija i priredile završne radove.

Polaznicama su poklonjne knjige u izdanju ŽSI.

M. Bašaragin

 

Nela Tonković

 

Svenka Savić

Sara Savić

 

 

 

 

Katalin Kaič i Svenka Savić

Foto: M. Bašaragin

 

 

Savez Antifašista Vojvodine (SAV ) je na svečanoj akademiji 7. jula 2022. (Dan ustanka naroda i narodnosti Srbije) u prostoru Kino sale Savremene galerije Vojvodine u Novom Sadu dodelio profesorki emeriti Svenki Savić Nagradu „Đorđe Subotić” za 2022. godinu koju je uručio profesor Duško Radoslavljević, predsednik SAV.

Posle pozdravene reči profesora Duška Radoslavljevića "Dan ustanka naroda i narodnosti Srbije" dr Margareta Bašaragin izlagala je na temu "Antifašistkinje Subotice" i ukazala na potrebu negovanja kulture sećanja na zaslužne antifašistkinje (i antifašiste) nekada naročito zarad generacija mladih.

Profesorica Savić je u svom obraćanju poručila:

"A šta suprotstavljamo fašizmu – mir! Mir u svakodnevici života! Mir po nama mora ući u vrednosti sistem svih i naročito onih koje obrazujemo. To je naš put u izgrađivanju budućnosti."

U obrazloženju Nagrade dr Uglješa Belić kaže:

"Dosledno se suprotstavlja svakoj nacionalnoj, rodnoj, verskoj, ideološkoj, političkoj i svakoj drugoj isključivosti. Aktivno podržava ideju stvaranja građanskog društva u Srbiji i AP Vojvodini, kao društva lišenog nacionalne i rodne suprematije, odnosno društva jednakih šansi za sve. U kontinuitetu podržava i učestvuje na antifašističkim skupovima i promoviše antifašizam kao ideju na kojoj je stvorena savremena Evropa."

M. Bašaragin

 

 

Foto: SAV

Edukativni visokoškolski obrazovni program:

"ŽENSKE STUDIJE POSLE 25 GODINA", SUBOTICA

 

Govore

Ma Nela Tonković

Od žrtve do heroine: slika žene u savremenoj umetnosti

Dr Sara Savić

Rodnost i jedno zdravlje

Dr Svenka Savić

Naučnice iz Srbije u svetu

Moderira

Dr Margareta Bašaragin

subota, 9. jul 2022.  10.30h,  Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku:

https://us06web.zoom.us/j/88688404149?pwd=dk5WREU3L1NUYlptN2ZpR2dtcWJBdz09

Pristup predavanjima je slobodan.

 

Završna svečanost i dodela sertifikata polaznicama

 

Ma Nela Tonković, istoričarka umetnosti, kustoskinja. Diplomirala istoriju umetnocti na Fil. fak, Univerziteta u Beogradu (2009), masterirala na UNESCO katedri za  kulturnu politiku i menadžment, UB (2018). Zaposlena u Savremenoj galeriji u Subotici, saradnica ŽSI.

Dr Sara Savić Sara Savić  naučna savetnica  u Naučnom institutu za veterinarstvo „Novi Sad“, predavačiča na ACIMSI Centru za rodne studije UNS, kurs Ekofeminizam (na master programu), sardanica ŽSI.

Prof dr Svenka Savić, koordinatorka Uduženja „Ženske studije i istraživanja“ŽSI, profesorka emerita. Autorka i koautorka 30 knjiga  iz: oblasti jezika, emancipacije i ravnopravnosti žena u jugoslovenskom prostoru i iz oblasti igre i baleta.

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE POSLE 25 GODINA, Subotica.

Finansijska podrška: Rekonstrukcija ženski fond, Beograd.

U okviru aletrantivnog visokoškolskog obrazovnog programa "Ženske studije posle 25 godina" 2. jula 2022. u prostoru Savremene galerije Subotica (Park Rajhla Ferenca 5) održana su dva predavanja.

Dr Jasminka Dulić održala je predavanje „Dimenzije patrijarhalizma“ u okviru teme Rodna ravnopravnost i iznela rezultate istraživanja sprovedenog 2011. u Subotici o povezanosti tradicionalizma, religioznosti i patrijarhalizma i tendencije prema kontroliranju žena i nasilju prema ženama na osnovu stavova ispitanika/ca.

Predavanjem "Znamenite Subotičanke" u okviru teme Žene i nauka dr Margareta Bašaragin afirmsala je tri nepravedno zaboravljene Subotičanke: lekarku dr Margitu Hercl (Herczl Margit) (Subotica, 1900 – Banja Luka, 1942, hemičarku dr Jolandu Hojman (Heumann Jolán) (Subotica, 22. mart 1901 - Zagreb, 4. avgust 1978) i hemičarku dr Vera Zdravković (rođ. Schreiber) (Subotica, 19. decembar 1939).

Moderirala je dr Margareta Bašaragin, koordinatorka programa.

Finansijska podrška projekta "Ženske studije posle 25 godina": Rekonstrukcija ženski fond, Beograd.

M. Bašaragin

 

Foto: M. Bašaragin