U okviru petog ciklusa alternativnog visokoškolskog obrazovnog programa "Ženske studije 2024. Subotica" 8. juna 2024. u prostoru Savremene galerije Subotica i onlajn svoja predavanja imale su prof. dr Viktorija Aladžić, dr Margareta Bašaragin i ma Nela Tinković.

V. Aladžić izlagala je na temu "Ženska linija secesije" predstavila je ulogu i položaj žene u okviru umetničkih i društvenih pokreta, te stilskih pravaca koji su se razvijali na prekretnici 19. u 20. vek u Evropi, sa fokusom na višekulturnu i višejezičnu Suboticu – grad secesije.

M. Bašaragin u predavnju "Našle smo Rozu Luksemburg" prikazala je život i delo Roze Luksemburg (1971-1919) u nameri da njene ideje o ravnopravnosti i slobodi uopšte afirmiše kao doprinose građanskom i demokratskom društvu danas jer razvijaju solidarnost, kritičko mišljenje, suprostavljaju se govoru mržnje, ratu i podstiču prepoznavanje uzroka i oblika diskriminacije, posebno kod mladih (žena).

N. Tonković imala je izlaganje "Na granici bola: Upotreba tela u praksama vizuelnih umetnica u Srbiji" u kom je predočila umetničko stvaralaštvo i prakse dvaju savremenih vizuelnih umetnice Marine Marković i Ivane Ivković sa ciljem da ih afirmaše subotičkoj i široj javnosti i ukaže na nesvakidašnju hrabrost da pomeraju granice performansa ali isto tako i na nespremnost institucija kod nas da podrže njihove umetničke projekte.

Moderirala je M. Bašaragin

M. Bašaragin

 

gore: T. Babić, M. Dokmanović, N. Tonković, J. Farkaš, B. Dronjić

dole: M. Bašaragin, E. Vizin, V. Aladžić

Foto: dokumentacija ŽSI

Donatorska podrška: Rekonstrukcija ženski fond, Beograd