Interdisciplinarni visokoškolski obrazovni program:

ŽENSKE STUDIJE 2024 SUBOTICA“, SUBOTICA

Govore

Prof. dr Daša Duhaček

Ženske studije i studije roda – osnovni pojmovi i kratak istorijski pregled

Staša Zajović

Ujedinjena desničarska antirodna ofanziva protiv ženskih prava i demokratije

 

Moderira

Dr Margareta Bašaragin

 

subota, 15. jun 2024. 10.30h, Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku:

https://us06web.zoom.us/j/81451051444?pwd=NXNOREJ4dW1hOEgyNVpKK2o5R2tvQT09

 

Pristup predavanjima je slobodan.

 

Prof. dr Daša Duhaček je profesorka na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Beogradu (u penziji). Jedna je od osnivačica i koordinatorka Centra za ženske studije, Beog. i Centra za studije roda na Fakultetu političkih nauka UB. Predavala na univerzitetima, CEU, Budimpešta, Inter-Univerzitetski Centar (IUC), Dubrovnik, Rutgrs University, SAD, i drugim. Vodila istraživačke projekte i organizovala međunarodne konferencije. Oblasti istraživanja obuhvataju feministička teorija i filozofija, politička teorija.

Staša Zajović, diplomirala na Katedri za romanistiku na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1977). Jedna od osnivačica feminističko-pacifističke grupe Žene u crnom (ŽUC) 1991. Organizatorka i učesnica brojnih antimilitarističkih, mirovnih, feminističkih kampanja, mreža, seminara i dr.. Pokretačica i koordinatorka edukativnih programa usmerenih na mir, pomirenje, solidarnost, feministički pristup pravdi. (Ko)autorka i/ili urednica knjiga, eseja, članka i sl. Dobitnica je više nagrada i priznanja za svoj antiratni i mirovni angažman.

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE 2024 SUBOTICA.Donatorska podrška: Rekonstrukcija ženski fond, Beograd