U okviru alternativnog edukativnog visokoškolskog obrazovnog programa "Ženske studije posle 25 godina" 25. juna 2022. u prostoru Savremene galerije Subotica (Park Rajhla Ferenca 5) održana su dva predavanja u okviru teme Mirovno delovanje žena.

Predavanje Margarete Bašaragin "Antifašistkinje Subotice nekada" za temu je imalo mirovno i antifašističko delovanje Subotičanki paralelno sa aktivnostim ženskog pokreta do ukidanja AFŽ-a, a na osnovu knjige Antifašistkinje Subotice: skojevke partizanke i afežeovke (M. Bašaragin, Fut. publikacije i ŽSI, Novi Sad, 2021).

Staša Zajović, Žene u Crnom, Beograd, održala je interaktivno predavanje "Ženska mirovna politika" sa fokusom na osnovnim principima i odlikama ženskog mirovnog pokreta i uz prikaz dokumentarnih filmova Greenham Common (2016, obrada ŽUC, Beograd), "Trešnjevac - otpor žena prisilnoj mobilizaciji" (1992, DW, titl ŽUC, Beograd)  i "Uvek neposlušne" (2017, Vice, Beograd).

Sa polaznicama su mentorke imale konsultacije u vezi sa završnim radovima. Tom prilikom us polaznice dobile na poklon knjige, potrebne za pisanje završnih radova.

Moderirala je dr Margareta Bašaragin, koordinatorka programa.

Finansijska podrška projekta "Ženske studije posle 25 godina": Rekonstrukcija ženski fond, Beograd.

M. Bašaragin

Foto: M. Bašaragin