U okviru trećeg ciklusa Ženskih studija u Subotici 27. maja 2023. u prostoru Savremene galerije u Subotici odražana su predavanja.

Svjetlana Timotić i mr Veronika Mitro iz  Organizacije za podršku ženama sa invaliditetom ...IZ KRUGA - VOJVODINA iz Novog Sada održale su predavanje "Feminističke studije invalidnosti" u okviru teme marginalizacija žena. Feminističke studije invalidnosti su akademski i kulturni rad koji osvetljava društvene ishode rodnih razlika i ispituje kulturološke snage i reperkusije tih razlika u zajednici osoba sa invaliditetom.

Dr Margareta Bašaragin govorila je o "Primeni znanja iz feminističkih studija invalidnosti u obrazovanju" na primeru radionce "Kako mladima u osnovnoj školi približiti osobe sa invaliditetom" koju je realizovala u jesnoj subotičkoj osnovnoj školi decembra 2022. godine. 

M. Bašaragin

 

gore: D. Antunović, M. Dokmanović, S. Timotić,  D. Kašaš, M. Bašaragin, N. Filipović

dole: V. Mitro, A. Marijanušić, S. Savić

Foto: M. Antunović