Urednice: Jasenka Kodrnja,
Svenka Savić, Svetlana Slapšak

(2010)

Prikaz zbornika:
Zorana Šijački, Prikaz zbornika radova Kultura, drugi, žene