Julijana Jovičić diplomirala i magistrirala na Odseku za germanistiku Filozofskog fakulteta UNS; profesionalno prevodi sa i na nemački (i engleski) jezik, objavila je knjigu „Strategije i taktike uspešnih žena 19. veka: na tragu zlatne decenije srpsko-nemačkih interkulturnih veza. Mina i Talvj u privatnoj korespondenciji“, 2012, (na osnovu odbranjenog magistarskog rada, mentorka Svenka Savić).