Aktivnosti

Ženske studije i istaživanja (ŽSI) su me predložile da učestvujem na online seminaru „I vjernice i građanke“ koji je organizovala Ekumenska inicijativa žena iz Omiša, Hrvatska od 16-20. novembra 2020. godine. Voditeljke seminara bile su Rebeka Anić i Zilka Spahić Šiljak.

Cilj seminara je povezivanje osnovnih načela i standarda međunarodnih normi ženskih ljudskih prava s porukama dveju monoteističkih religija, hršćanstva i islama.

Članica ŽSI, Margareta Bašaragin,  je od 20. do 22. novembra 2020. učestvovala na Ženskoj platformi za razvoj Palić 2020: Feminizam. Pobuna. Promena.

Ovo je četvrta konferencija Ženske platforme za razvoj. Prva „Palić 1” (2000) u fokus je stavila demokratizaciju u Srbiji, konferencija „Palić 2“ (2006) bila je potvrda evropskog puta Srbije, a „Palić 3“ (2014) se okrenula ključnim razvojnim pitanjima u Srbiji. Rezultat konferencije „Palić 3“ je Prvi izveštaj Ženske platforme za razvoj Srbije i prioriteti za 2017. i 2018. godinu.

Ženske studije i istaživanja (ŽSI) su me predložile da učestvujem na 7. ciklusu Specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“, Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine u organizaciji Univerziteta Educons, Sremska Kamenica, uz podršku Pokrajinske vlade.

Cilj: jačanje pokrajinskih kapaciteta, kroz upoznavanje sa EU procesima i regionalnim politikama, značajem i mogućnostima pristupanja evropskim fondovima, kao i kroz konkretnu obuku za pisanje i implementaciju evropskih projekata.

Program se sastoji od predavanja[1] u 4 modula sa testovima znanja posle prva tri modula, upoznavanja primera dobre praske implementacije EU projekata – inostranih i domaćih, i praktičnog dela izrade predloga projekta na kraju obuke.

Nakon prvog konsultativnog sastanka na temu istorija ženskih studija u Srbiji održan u prostorijama ŽUC-a (20. septembra 2020), a u povodu obeležavanja 80 godina života i 60 godina rada Svenke Savić, tri organizacije: Udruženje „Ženske studije i istraživanja“ (Novi Sad), Centar za ženske studije i Studijsko istraživačka grupa za rodnu ravnopravnost i javne politike Instituta društvenih nauka (IDN) iz Beograda suorganizovale su drugi konsultativni sastanak u Beogradu 30. oktobra 2020. na Fakultetu političkih nauka, Jove Ilića 165, V sprat (profesorska čitaonica) sa početkom u 11:30.

Sastanak onlajn vodila je Zorica Mršević (IDN), prisutne su: Daša Duhaček, Svenka Savić, Margreta Bašaragin, Vera Obradović (u prostoru FPN), a Mirjana Dokmanović, Nađa Bobičić, Nađa Duhaček, Dragana Popović,  Nada Sekulić, Mirela Šantić, Hristina Cvetinčanin Knežević, Ivan Milenković, Lara Končar, Ankica Šobot, učestvuju preko zoom-a.