Aktivnosti

Edukativni visokoškolski obrazovni program:

"ŽENSKE STUDIJE 2023", SUBOTICA

 

Govore

Svjetlana Timotić i mr Veronika Mitro

Feminističke studije invalidnosti   

Dr Margareta Bašaragin

Primena znanja iz feminističkih studija invalidnosti u obrazovanju   

  Prof. emerita Svenka Savić

 

Moderira

Dr Margareta Bašaragin

 

subota, 27. maj 2023. 10.30h,  Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku:

https://us06web.zoom.us/j/81451051444?pwd=NXNOREJ4dW1hOEgyNVpKK2o5R2tvQT09

 

Pristup predavanjima je slobodan.

Mr Veronika Mitro je diplomirala na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta UNS, magistrirala na ACIMSI Centru za rodne studije (mentorka Vera Vasić), dugogodišnja saradnica u ŽSI (1997-2008) na projektu Životne priče žena. Bavi se WEB dizajnom, piše poeziju i kratke priče. Zaposlena u Udruženju „Iz kruga Vojvodina“, Novi Sad.

Svjetlana Timotić je diplomirala srpsku književnost na Filozofskom fakultetu, Univerzitet u Novom Sadu. Osnivačica i izvršna direktorica Organizacije za podršku ženama sa invaliditetom …Iz kruga ...Vojvodina, Novi Sad. Autorka i urednica niza publikacija koje tematizuju položaj žena sa invaliditetom. Dobitnica je priznanja za hrabrost fondacije Žene imaju krila (2015) i priznanja za toleranciju Fondacije Plavi Dunav (2015).

Prof. emerita Svenka Savić, koordinatorka ŽSI, Novi Sad (od 1997). Diplomirala (1964) i magistrirala (1969) na Filozofskom fakultetu (Odsek za južnoslovenske jezike) UNS, doktorirala  na Filozofskom fakultetu (Odeljenje za psihologiju) UB u Beogradu (1997). Redovna profesorka Univerziteta u Novom Sadu u užoj naučnoj oblasti Psiholingvistika (od 1988). Uvela nove interdisciplinarne predmete (Analiza diskursa, Psiholingvistika, Rod i jezik, Feministička teologija, Romologija i dr). Rukovodila je dugogodišnjim projektom „Psiholingvistička istraživanja“ na Fil. Fak. UNS na kojem je formiran Novosadski korpus razgovornog (srpskog) jezika.

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE 2023, Subotica.

U okviru trećeg ciklusa alternativnog visokoškolskog obrazovnog programa "Ženske studije 2023" u Subotici 20. maja 2023. u prostoru Savremene galerije u Subotici održana su dva predavanja.

Profesorka dr Viktorija Aladžić je u predavanju "Od pločnika do budoara – prostorne mogućnosti žene u 19. veku" prikazala i analizirala prostor u Subotici koji su tokom 19. veka, a i kasnije bili namenjeni ženama, organizovani ili stvarani od strane žena, kao i ulogu žena vezana za određene prostore,

Predavanjem dr Margareta Bašaragin "O metodu životne priče: Razgovor sa umetnicom" je prikazala koncept životne priče na primeru razgovora sa subotičkom vizuelnom umetnicom - Editom Kadirić.

Edita Kadirić, vizulena umetnica, govorila je o umetničkom procesu i motivima svoga stvaralašta.

M. Bašaragin

N. Filipović, N. Kostadinović, N. Rodić Botte, V. Aladžić, D. Kašaš, M. Bašaragin, E. Kadirić, M. Mileusnić, D. Mrkić, H. Varga, A. Marijanušić, B. Dronjić

Foto: N. Tonković

Edukativni visokoškolski obrazovni program:

"ŽENSKE STUDIJE 2023", SUBOTICA

 

Govore

Prof. dr Viktorija Aladžić

Od pločnika do budoara – prostorne mogućnosti žene u 19. veku  

Dr Margareta Bašaragin

O metodu životne priče: Razgovor sa umetnicom Editom Kadirić  

  Edita Kadirić

 

Moderira

Dr Margareta Bašaragin

 

 

subota, 20. maj 2023. 10.30h,  Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku:

https://us06web.zoom.us/j/81451051444?pwd=NXNOREJ4dW1hOEgyNVpKK2o5R2tvQT09

 

Pristup predavanjima je slobodan.

 

Prof. dr Viktorija Aladžić vanredna je profesorka Građevinskog fakulteta Subotica, Univerziteta u Novom Sadu. Doktorirala na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u naučnoj oblasti prostornog planiranja. Pored naučnog rada aktivno je inicirala kampanje za zaštitu graditeljske baštine Subotice i Vojvodine.

Edita Kadirić je vizuelna umetnica. Stekla je visoko obrazovanje iz domena vizuelnih umetnosti (Akademija umetnosti Novi Sad, FLU Beograd, i Fakultet lepih umetnosti Barcelona). Izlagala je na mnogim samostalnim i kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Dobitnica je brojnih priznanja i nagrada. Živi i stvara u Francuskoj, Španiji i Srbiji (www.editakadiric.net www.editakadiric.net/portfolio/).

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE 2023, Subotica.

Edukativni visokoškolski obrazovni program:

"ŽENSKE STUDIJE 2023", SUBOTICA

 

Govore

Dr Margareta Bašaragin

Prilog istoriji ženskih studija u Vojvodini i Subotici: 1991−2022.  

Dr Mirjana Dokmanović

Uloga ženskih studija u javnom zagovaranju za promenu zakona i javnih politika   

Moderira

Dr Margareta Bašaragin

 

 

subota, 6. maj 2023. 10.30h,  Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku:

https://us06web.zoom.us/j/81451051444?pwd=NXNOREJ4dW1hOEgyNVpKK2o5R2tvQT09

 

Pristup predavanjima je slobodan.

 

Dr Mirjana Dokmanović je doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, naučna savetnica Centra za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka (Beogradu) u penziji, suosnivačica i članica Centra za ženske studije u Subotici (1997-2004).

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE U SUBOTICI, Subotica.