Aktivnosti

U okviru alternativnog visokoškolskog obrazovnog programa Ženskih studija u Subotici  subotu 11.11.2023. u prostoru Savremene galerije u Subotici (Rajhl Ferenca 5) i onlajn održana su predavanja i promocija knjige.

Tatjana Latinović, predsednica Islandskog udruženja za ženska prava (Icelandic Women's Rights association, Kvenrettindafelag Islands, 2019-), jedna od osnivačica Organizacije stranih žena na Islandu (W.O.M.E.N, 2003-); članica Imigracionog saveta na Islandu (2017-2021) predstavila je istorijat udruženja i govorila o ženskom štrajku na Islandu.

Dr Mirjana Dokmanović i dr Jasminka Dulić promovisale su knjigu Prilog istoriji ženskih studija u Vojvodini: ženske studije u Subotici,  prir. Margareta Bašaragin, Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, 2023, koordinatroke i suosnivačice Centra za ženske studije u Subotici (1997-2004).  O svojim aktvnostima u pomnutom udruženju govorile su i nekadašnje članice Slavica Mamužić, Vesela Laloš, i Izabel Lanji Hnis.

Moderirala je dr. M. Bašaragin.

V. Laloš, M. Dokmanović, J. Dulić, S. Mamužić, I. Lanji Hnis i M. Bašaragin

Foto: D. Bećar

Edukativni visokoškolski program:

„ŽENSKE STUDIJE 2023 SUBOTICA“, SUBOTICA

 

Govore

Tatjana Latinović

Ženski štrajk

Dr Mirjana Dokmanović i dr Jasminka Dulić

Promocija knjiga

Prilog istoriji ženskih studija u Vojvodini: ženske studije u Subotici,

 prir. Margareta Bašaragin, Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, 2023.

 

Moderira

Dr Margareta Bašaragin

 

subota, 11. novembar 2023. 10.30h,  Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku:

https://us06web.zoom.us/j/81451051444?pwd=NXNOREJ4dW1hOEgyNVpKK2o5R2tvQT09

Pristup predavanjima je slobodan.

Tatjana Latinović predsednica Islandskog udruženja za ženska prava (Icelandic Women's Rights association, Kvenrettindafelag Islands, 2019-), jedna od osnivačica Organizacije stranih žena na Islandu (W.O.M.E.N, 2003-); članica Imigracionog saveta na Islandu (2017-2021). Diplomirala je nemački i engleski jezik na Sveučilištu Josipa Juraja Štrosmajera u Osijeku (1992) i islandski jezik na Islandskom univerzitetu u Rejkjaviku (1998). Prevodi književna dela islandskih autorki na srpski i hrvatski. Dobitnica Viteškog krsta Ordena sokola (Knight's Cross of The Order of the Falcon) predsednice Islanda (2019) i nagrade Humanistkinja godine (Humanist of the Year Award) (2007). Živi i radi  u Rejkjaviku (1994).

Dr Mirjana Dokmanović je doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, naučna savetnica Centra za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka (Beogradu) u penziji, suosnivačica i članica Centra za ženske studije u Subotici (1997-2004).

Dr Jasminka Dulić  je doktorirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, novinarka i urednica političke rubrike u tjedniku "Hrvatska riječ", koordinatorka Centra za ženske studije u Subotici (1997-2004).

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE 2023 SUBOTICA.

Donatorska podrška: Rekonstrukcija ženski fond, Beograd

U okviru alternativnog visokoškolskog obrazovnog programa "Ženske studije 2023 u Subotici"u subotu 4.11.2023. u prostoru Savremene galerije Subotica (Rajhl Ferenca 5) i onlajn održana su dva predvanja.

Mr Tatjana Čegar Kiš je govorila "O metodu životne priče: Prvakinja pozorišne scene u Subotici - Minja Peković" i predstavila metod životne priče (oral history) kakav se koristi u ŽSI  na primeru razgovora sa prvakinjom pozorišne scene u Subotici – Minjom Peković (termin ’životna priča’ odnosi se i na metodologiju prikupljanja empirijskog materijala i na produkt dobijen takvim postupkom). 

Prof. dr Viktorija Aladžić je u predvanju "Od pločnika do budoara – prostorne mogućnosti žene u 19. veku" prikazala i analizira prostore u Subotici koji su tokom 19. veka, a i kasnije, bili namenjeni ženama daleko od javnosti, organizovani ili stvarani od strane žena, kao i njihovu ulogu vezanu za određene prostore. 

Moderirala je dr M. Bašaragin

Minja Peković

Viktorija Aladžić

Foto: dokumntacija ŽSI

Edukativni visokoškolski obrazovni program:

"ŽENSKE STUDIJE 2023 SUBOTICA", SUBOTICA

 

Govore

Mr Tatjana Kiš Čegar

O metodu životne priče: Prvakinja pozorišne scene u Subotici - Minja Peković

Prof. dr Viktorija Aladžić

Od pločnika do budoara – prostorne mogućnosti žene u 19. veku  

Moderira

Dr Margareta Bašaragin

 

 

subota, 4. novembar 2023. 10.30h,  Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku:

https://us06web.zoom.us/j/81451051444?pwd=NXNOREJ4dW1hOEgyNVpKK2o5R2tvQT09

 

Pristup predavanjima je slobodan.

Prof. dr Viktorija Aladžić vanredna je profesorka Građevinskog fakulteta Subotica, Univerziteta u Novom Sadu. Doktorirala na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u naučnoj oblasti prostornog planiranja. Pored naučnog rada aktivno je inicirala kampanje za zaštitu graditeljske baštine Subotice i Vojvodine. Dobitnica nagrade „Heroina nasleđa“ Evropa Nostre Srbija (2023).

Mr Tatjana Čegar Kiš je magistrirala na Pedagoškom fakultetu u Somboru, UNS, zaposlena u Narodnom pozorištu (Narodnom kazalištu / Népszínház) u Subotici kao producentkinja marketinga.

Minja Peković prvakinja je Narodnog pozorišta u Subotici (Narodno kazalište/ Népszínház). Diplomirala glumu na Akademiji umetnosti u Novom Sadu (2008). Ostvarila preko 40 uloga na scenama pozorišta u Subotici, Somboru, Novom Sadu, Beogradu i Šapcu kao i u raznovrsnim filmskim i TV ostvarenjima. Autorka višestruko nagrađivane predstave Bravo za klovna (2022) (tekst, režija i izvođenje). Dobitnica brojnih nagrada i priznanja u zemlji i regionu za svoj umetnički doprinos pozorištu.

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE 2023 SUBOTICA.

Donatorska podrška: Rekonstrukcija ženski fond, Beograd