Aktivnosti

Povodom 1. oktobra - Svetskog dana starih osoba predstavljamo Vam tekst Tatjane Radojević, nastao kao rezultat istraživanja „Šta žene od 65+ (ne) mogu u Srbiji danas?“.

Starenje je, smatra Vera Smiljanić, proces koji počinje relativno rano i traje dugo. Starost je produkt procesa starenja i krajnje individualno stanje, stoga se ne može odrediti samo hronološkim uzrastom. Bovoar u svojoj knjizi konstatuje da je savremena civilizacija izopačila shvatanje starosti stvarenjam mitova o prirodi i potrebama starih ljudi. Stari ljudi su građani drugog reda o kojima niko ne brine, a suština njihovog zanemarivanja je u tome što su oni ekonomski zapostavljeni (Smiljanić,1987). 

Pročitajte ceo tekst OVDE.

Pročitajte i tekst Svenke Savić na ovu temu: Svenka Savić: Šta žene od 65+ (ne) mogu u Srbiji

Svenka Savić je zajedno sa Marjanom Stevanović učestvovala 25. i 26. septembra 2020. godine na Međunarodnoj naučnoj konferenciji Jezik, književnost, priroda (Language, literature and nature) na Fakultetu za strane jezike, Alfa BK univerzitet u Beogradu sa izlaganjem "Standardizacija rodno osetljivog jezika: prilog feminističkoj lingvistici".

Ženske studije i istraživanja i Žene u crnom organizovale su Feministički diskusioni kružok 19. i 20. septembra, u prostorijama Žena u crnom u Beogradu i obeležile 60 godina rada i 80 godina života Svenke Savić, uz osvrt na njen doprinos u zasnivanju feminističke prakse i teorije u Srbiji, kao i povezivanju teorije sa feminističkom praksom naročito kada je reč o jeziku i rodu.

Knjiga Svenka Savić: Između baletske i jezičke igre priređena je povodom 80 godina života i 60 godina rada profesorke emerite Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu dr Svenke Savić.

Knjigu su priredile njene nekadašnje studentkinje/i, a kasnije saradnice/i sa kojima je radila na različitim projektima u nekom periodu svoje karijere:

- prof. dr Ivana Antonić ‒ Institut za južnoslovenske jezike / Odsek za srpski jezik i lingvistiku Filozofskog fakulteta UNS (1982‒1991), projekat Psiholingvistička istraživanja (1987‒1991),