Aktivnosti

U znaku obeležavanja 16 dana aktivizma, a u okviru alternativnog visokoškolskog obrazovnog programa "Ženske studije u Subotici" 26. novembra 2022. u prostoru Savremene galerije Subotica (Park Rajhla Ferenca 5), Staža Zajović (Žene u crnom, Beograd) i Sanja Pavlović (Autonomni ženski centar) održale su edukativni program "Feministički pristup problem seksualnog nasilja u ratu u bivšoj Jugoslaviji: Za kulturu sećanja i odgovornosti".

Ovaj program nastao je iz potrebe feministkinja našeg regiona da zapišu informacije i znanje o problemu seksualnog nasilja u ratu i učine ih dostupnim širokoj javnosti i deo je feminističke kulture sećanja i feminističke kulture odgovornosti.

Projektovan je i dokumenatrni film "Ženski sud – feministički pristup pravdi" o Ženskom sudu u Sarajevu (maj 2015. godine), u režiji Filipa Markovinovića, u produkciji Žena u crnom, 2016.

Ova obrazovna aktivnost deo je projekta koji Žene u crnom sprovode zajedno sa Autonomnim ženskim centrum i Inicijativom mladih za ljudska prava, uz podršku nemačke fondacije medica mondiale.

M. Bašaragin

S. Pavlović

M. Bašaragin i S. Zajović

Foto: N. Jakovljević

U okviru aletrantivnog visokoškolskog obrazovnog programa "Ženske studije u Subotici" 19. novembra 2022. u prostoru Savremene galerije Subotica (Park Rajhla Ferenca 5) održana su dva predavanja.

Dr Jasminka Dulić je u predavanju "Uticaj pola na strukturiranje socijalnih stavova" iznela deo rezultate istraživanja sprovedenog na jesen 2010. godine u Subotici na osnovu upitnika kojim je utvrdila relacije između tradicionalizma (tradicionalne uloge polova), pojedinih dimenzija autoritarnosti i etnocentrizma, te nekih ideologijskih orijentacija (egalitarizam i militarističko-etatistički sindrom) kao i političke involviranosti i političkog cinizma.

Dr Margareta Bašaragin je održala predavanje "Znamenite subotičke Jevrejke" sa ciljem da afirmiše život i delo 10 znamenitih Jevrejki koje su živele i/ili radile u Subotici tokom 20. i 21. veka i ukaže na razne oblike semintizma kojima su (bile) izložene, na osnovu knjige Znamenite Jevrejke Subotice (M. Bašaragin, ŽSI i Fut. publ, N. Sad, 2020).

M. Bašaragin

J. Dulić

Foto: http://www.hrvatskarijec.rs/ 

 

M. Bašaragin i M. Antunović 

 Foto: D. Kašaš

Edukativni visokoškolski obrazovni program:

"ŽENSKE STUDIJE U SUBOTICI", SUBOTICA

 

Govore

Dr Jasminka Dulić

Razlike između polova u vrednosnim orijentacijama i stavovima

Dr Margareta Bašaragin

Znamenite subotičke Jevrejke

 

Moderira

Dr Margareta Bašaragin

subota, 19. novembar 2022.  10.30h,  Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku:

https://us06web.zoom.us/j/82227601233?pwd=ck8xNVRFaTFCbENKcDdVbmd0ZFh0dz09

                                         

Pristup predavanjima je slobodan.

 

Dr Jasminka Dulić  je doktorirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, novinarka i urednica političke rubrike u tjedniku "Hrvatska riječ", koordinatorka Centra za ženske studije u Subotici (1997-2004).

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE U SUBOTICI, Subotica.

Finansijska podrška projekta: Rekonstrukcija ženski fond, Beograd.

 

U okviru aletrantivnog visokoškolskog obrazovnog programa "Ženske studije u Subotici" 12. novembra 2022. u prostoru Savremene galerije Subotica (Park Rajhla Ferenca 5) održana su dva predavanja.

Doc. dr Milena Žikić je u predanaju "Žene u velikom ratu" skrenula pažnju na ulogu i značaj zaslužnih žena u Velikom ratu kao borkinja, bombašica, herojki, pri evakuaciji i transportu ranjenika kojima su žene postupno pomerale granice i ukorenjene tradicionalne, verske i običajne stavove.

Dr  Sava Savić je predavanjem "Veterinarke u Srbiji" ukazala da je naučna interdisciplina veterinarske medicine bila posmatrana kao „muška“ profesija kako u svetu tako i u Srbiji i ranije i danas. 

Jasmina Sarčević, vlasnica veterinarske ambulante Viva u Subotici, donosi svoje iskustvo u veterinarskoj praksi kojim svedoči o neskladu u balansu žena i muškaraca u ovoj disciplini kada su u pitanju profesionalne pozicije i ravnopravnosti po pitanju društvene moći unutar struke.

S. Savić i M. Bašaragin imale su konsultacije sa polaznicama oko završnih radova.

Prisutnima smo podelile primerke promovisane knjige, potom knjige Odri Lord ZAMI: Novo čitanje mog imena (RFŽ, Beograd, 2022), Marijane Čanak (ur.) Sećanje na detinjstvo: odrastanje žena sa invaliditetom (Iz Kruga Vojvodina, Novi Sad, 2022) i ostala izdanja ŽSI.

Moderirala je koordinatorka obrazovnog programa "Ženske studuje u Subotici" dr Margareta Bašaragin.

M. Bašaragin

 

(gore s leva) A. Pecka, S. Savić, M. Žikić, M. Dokmanović, M. Bašaragin, D. Mrkić, S. Savić, R. Zećirović, E. Stanić

(dole s leva) M. Antunović, M. Dmitrović, J. Šarčević, D. Kašaš

Foto: D. Bećar