Aktivnosti

U okviru trećeg ciklusa Ženskih studija u Subotici 27. maja 2023. u prostoru Savremene galerije u Subotici odražana su predavanja.

Svjetlana Timotić i mr Veronika Mitro iz  Organizacije za podršku ženama sa invaliditetom ...IZ KRUGA - VOJVODINA iz Novog Sada održale su predavanje "Feminističke studije invalidnosti" u okviru teme marginalizacija žena. Feminističke studije invalidnosti su akademski i kulturni rad koji osvetljava društvene ishode rodnih razlika i ispituje kulturološke snage i reperkusije tih razlika u zajednici osoba sa invaliditetom.

Dr Margareta Bašaragin govorila je o "Primeni znanja iz feminističkih studija invalidnosti u obrazovanju" na primeru radionce "Kako mladima u osnovnoj školi približiti osobe sa invaliditetom" koju je realizovala u jesnoj subotičkoj osnovnoj školi decembra 2022. godine. 

M. Bašaragin

 

gore: D. Antunović, M. Dokmanović, S. Timotić,  D. Kašaš, M. Bašaragin, N. Filipović

dole: V. Mitro, A. Marijanušić, S. Savić

Foto: M. Antunović

Edukativni visokoškolski obrazovni program:

"ŽENSKE STUDIJE 2023", SUBOTICA

 

Govore

Svjetlana Timotić i mr Veronika Mitro

Feminističke studije invalidnosti   

Dr Margareta Bašaragin

Primena znanja iz feminističkih studija invalidnosti u obrazovanju   

  Prof. emerita Svenka Savić

 

Moderira

Dr Margareta Bašaragin

 

subota, 27. maj 2023. 10.30h,  Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku:

https://us06web.zoom.us/j/81451051444?pwd=NXNOREJ4dW1hOEgyNVpKK2o5R2tvQT09

 

Pristup predavanjima je slobodan.

Mr Veronika Mitro je diplomirala na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta UNS, magistrirala na ACIMSI Centru za rodne studije (mentorka Vera Vasić), dugogodišnja saradnica u ŽSI (1997-2008) na projektu Životne priče žena. Bavi se WEB dizajnom, piše poeziju i kratke priče. Zaposlena u Udruženju „Iz kruga Vojvodina“, Novi Sad.

Svjetlana Timotić je diplomirala srpsku književnost na Filozofskom fakultetu, Univerzitet u Novom Sadu. Osnivačica i izvršna direktorica Organizacije za podršku ženama sa invaliditetom …Iz kruga ...Vojvodina, Novi Sad. Autorka i urednica niza publikacija koje tematizuju položaj žena sa invaliditetom. Dobitnica je priznanja za hrabrost fondacije Žene imaju krila (2015) i priznanja za toleranciju Fondacije Plavi Dunav (2015).

Prof. emerita Svenka Savić, koordinatorka ŽSI, Novi Sad (od 1997). Diplomirala (1964) i magistrirala (1969) na Filozofskom fakultetu (Odsek za južnoslovenske jezike) UNS, doktorirala  na Filozofskom fakultetu (Odeljenje za psihologiju) UB u Beogradu (1997). Redovna profesorka Univerziteta u Novom Sadu u užoj naučnoj oblasti Psiholingvistika (od 1988). Uvela nove interdisciplinarne predmete (Analiza diskursa, Psiholingvistika, Rod i jezik, Feministička teologija, Romologija i dr). Rukovodila je dugogodišnjim projektom „Psiholingvistička istraživanja“ na Fil. Fak. UNS na kojem je formiran Novosadski korpus razgovornog (srpskog) jezika.

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE 2023, Subotica.

U okviru trećeg ciklusa alternativnog visokoškolskog obrazovnog programa "Ženske studije 2023" u Subotici 20. maja 2023. u prostoru Savremene galerije u Subotici održana su dva predavanja.

Profesorka dr Viktorija Aladžić je u predavanju "Od pločnika do budoara – prostorne mogućnosti žene u 19. veku" prikazala i analizirala prostor u Subotici koji su tokom 19. veka, a i kasnije bili namenjeni ženama, organizovani ili stvarani od strane žena, kao i ulogu žena vezana za određene prostore,

Predavanjem dr Margareta Bašaragin "O metodu životne priče: Razgovor sa umetnicom" je prikazala koncept životne priče na primeru razgovora sa subotičkom vizuelnom umetnicom - Editom Kadirić.

Edita Kadirić, vizulena umetnica, govorila je o umetničkom procesu i motivima svoga stvaralašta.

M. Bašaragin

N. Filipović, N. Kostadinović, N. Rodić Botte, V. Aladžić, D. Kašaš, M. Bašaragin, E. Kadirić, M. Mileusnić, D. Mrkić, H. Varga, A. Marijanušić, B. Dronjić

Foto: N. Tonković

Edukativni visokoškolski obrazovni program:

"ŽENSKE STUDIJE 2023", SUBOTICA

 

Govore

Prof. dr Viktorija Aladžić

Od pločnika do budoara – prostorne mogućnosti žene u 19. veku  

Dr Margareta Bašaragin

O metodu životne priče: Razgovor sa umetnicom Editom Kadirić  

  Edita Kadirić

 

Moderira

Dr Margareta Bašaragin

 

 

subota, 20. maj 2023. 10.30h,  Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku:

https://us06web.zoom.us/j/81451051444?pwd=NXNOREJ4dW1hOEgyNVpKK2o5R2tvQT09

 

Pristup predavanjima je slobodan.

 

Prof. dr Viktorija Aladžić vanredna je profesorka Građevinskog fakulteta Subotica, Univerziteta u Novom Sadu. Doktorirala na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u naučnoj oblasti prostornog planiranja. Pored naučnog rada aktivno je inicirala kampanje za zaštitu graditeljske baštine Subotice i Vojvodine.

Edita Kadirić je vizuelna umetnica. Stekla je visoko obrazovanje iz domena vizuelnih umetnosti (Akademija umetnosti Novi Sad, FLU Beograd, i Fakultet lepih umetnosti Barcelona). Izlagala je na mnogim samostalnim i kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Dobitnica je brojnih priznanja i nagrada. Živi i stvara u Francuskoj, Španiji i Srbiji (www.editakadiric.net www.editakadiric.net/portfolio/).

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE 2023, Subotica.