Aktivnosti

Edukativni visokoškolski obrazovni program:

„ŽENSKE STUDIJE POSLE 25 GODINA“, SUBOTICA

 

Govore

Prof. dr Katalin Kaič

Subotičke pozorišne umetnice

Ma Jasna Jovićević

Džez muzika i rod

 

 Moderira

Dr Margareta Bašaragin

 

subota, 18. jun 2022.  10.30h,  Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku: 

https://us06web.zoom.us/j/81492931090?pwd=TlpHbFVsNThHeSswalJJTkc1d3Y2Zz09

                                         

Pristup predavanjima je slobodan.

 

 

Profesorka emerita Katalin Kaič je bila redovna profesorka za predmet Kulturna istorija Mađara i Istorija mađarskog naroda na Katedri za mađarski jezik, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu. Dekanica Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici UNS (2006-2011).

Ma Jasna Jovićević je doktorantkinja  na transdisciplinarnim studijama savremene umetnosti na Fakultetu za medije i komunikacije, Univerziteta Singidunum, Beograd. Zaposlena na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici.

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE POSLE 25 GODINA, Subotica.

Udruženje „Ženske studije i istraživanja“ Novi Sad učestvovalo je u okviru Autonomnog festivala žena - AFŽ, Novi Sad - evropska prestonica kulture 2022. sa koreodramom "Roza Luksmeburg" po tekstu Roze Luksemburg  Pisma iz zatvora (1951 [1922]). Premijerno je izvedena 11. juna 2022. u Novom Sadu (prolaz pored Bulevar Books-a M. Pupina).

Koreodrama o Rozi Luksemburg (Rozalia Luxenburg; Zamošć, Poljska 1871 - Berlin, Nemačka, 1919) govori o snazi jedna žene koja daje ceo svoj život da oslobodi društvo, da ga vrati na pravi put, da mu ponudi opcije, koje nisu samo želje nekolicine na vlasti, već želje svake jedinke za slobodom i nesputanim životom. Objedinjuje govor-pokret-muziku u jedinstven scenski oblik reprezentacije jednog ženskog prijateljstva – Roze i Sonječke.

Autorka libreta je glumica Slavica Ljujić, ujedno i u ulozi Sonječke, a Maja Brukner, glumica, u ulozi Roze. Za scenski pokret zadužen je Aleksandar Boškov, koreograf savremenog i modernog plesa, plesni sudija i menadžer u kulturi, a Emil Kurcinak, glumac /lutkar u Pozorištu mladih u Novom Sadu je u ulozi naratora.

M. Bašaragin

 

M. Brukner i S. Ljujić

 

M. Brukner

Foto: B. Lučić

U okviru alternativnog visokoškolskog obrazovnog programa "Ženske studije posle 25 godina" 11. juna 2022. u prostoru Savremene galerije Subotica (Park Rajhla Ferenca 5) održana su predavanja: dr Sanje Kojić Mladenov "Feministička avangarda u lokalnom umetničkom kontekstu", dr Dragane Pejović "Predstavljanje prostitucije kao poželjne profesije za žene u Srbiji" dr Maje Korać "Refleksije o povezanosti akademskog istraživanja i životnog iskustva".

M. Bašaragin

 

 

Završna konerencija projekta "Žensko evropsko sećanje" održana je 9-10. juna 2022. u Arhivu Vojvodine u Novom Sadu.

Na panelu "Budućnost ženskih studija" učestvovale su dr Margareta Bašaragin (ŽSI) kao moderatorka, doc. dr Karolina Lendak Kabok (FF, UNS) i dr Dragana Pejović (ŽSI) kao panelstkinje. 

Projekat je deo programa Evropa za građane i građanke – Evropsko sećanje, sa 18 partnerskih organzacija iz 10 evropskih zemalja u trajanju 18 meseci (nosilac: Arvih Vojvodine, N. Sad u saradnji sa Fondacijom „Novi Sad 2021“, a finansira Evropska komisija kroz program „Evropa za građane i građanke“.

M. Bašaragin

D. Pejović, M. Bašaragin i K. Lendak Kabok.

Foto: A. Mirimanov