Aktivnosti

Video zapis o četvrtom ciklusu alternativnog visokoškolskog programa ženskih studija  „Ženske studije 2023. Subotica - IV ciklus“ svedoči o aktivnostima tokom realizacije programa  u Subotici (oktobar-decembar 2023, Savremena galerija Subotica).

Program ŽS ostvarile smo kao sticanje teorijskog i metodološkog znanja iz ženskih i rodnih studija, povezano sa lokalnim aktivnostima i istraživanjima, s fokusom na doprinosima žena kulturnom, umetničkom, naučnom, političkom i društvenom životu grada Subotice.  

Video zapis zamišljen je kao izjave onih koje su u procesu neposredno učestvovale: predavačice i polaznice, sa ciljem da dokumentujemo i afirmišemo obrazovni program Ženskih studija sa osnovnom idejom povezivanja njihove istorije i budućnosti i očuvanje kontinuiteta.

Finansijska podrška: Rekonstrukcija ženski fond, Beograd.

Dostupan na: Ženske studije 2023 Subotica - IV ciklus 

Svečanost u povodu završetka četvrtog ciklusa alternativnog visokoškolskog interdisciplinarnog obrazovnog programa ženskih studija pod nazivom "Ženske studije 2023 Subotica" održana je 16. decembra 2023. u prostoru Savremene galerije u Subotici (Rajhl Ferenca 5).

Tom prilikom podelile smo sertifikate polaznicama i polazniku koje su uspešno završile program i snimale video-zapis o realizovanom programu uz učešće polaznica, predavačica i koordinatorki.

Zahvaljujemo se Savremenoj galeriji Subotica na saradnji u čijem prostoru se odvijao program, svim predavačima/cama, polaznicama, gošćama i publici, Rekonstrukciji ženski fond, Beograd na finansijskoj podršci.

M. Bašaragin

T. Kiš Čegar, O. Čegar, M. Dokmanović, R. Biber, T. Janković, M. Bašaragin, M. Rakočević Cvijanov, V. Aladžić, I. Balažević, R. Rac, S. Simeunović, D. Kašaš

Foto: dokumentacija ŽSI.

Edukativni visokoškolski program:

„ŽENSKE STUDIJE 2023 SUBOTICA“, SUBOTICA

 

Govore

dr Margareta Bašaragin

Znamenite Jevrejke Subotice

Ma Nela Tonković

 Šejla Kamerić „Ružičnjak“

(kustoskinja o izložbi, samo uživo)

 

Moderira

Dr Margareta Bašaragin

 

subota, 9. decembar 2023. 10.30h,  Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

 

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku:

https://us06web.zoom.us/j/81451051444?pwd=NXNOREJ4dW1hOEgyNVpKK2o5R2tvQT09

 

Pristup predavanjima je slobodan.

 

Ma Nela Tonković, istoričarka umetnosti, kustoskinja. Diplomirala istoriju umetnocti na Fil. fak, Univerziteta u Beogradu (2009), masterirala na UNESCO katedri za  kulturnu politiku i menadžment, UB (2018). Zaposlena u Savremenoj galeriji u Subotici, saradnica ŽSI.

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE 2023 SUBOTICA.

Donatorska podrška: Rekonstrukcija ženski fond, Beograd

Na susretu Ženskih studija u Subotici 2. decembra 2012. u prostoru Savremene galerije Subotica (Rajhl Ferenca 5) i onlajn svoja predavanja su imala prof. dr Viktorija Aladžić, dr Maja Rakočević Cvijanov i ma Nela Tonkovič.

Predavanje V. Aladžić "O Subotici ili kako se brani grad" imalo je za cilj je da prikaže urbani razvoj Subotice, način na koji se ona planirala, koje su bile teškoće u njenom planiranju, koji su bili propusti, a koja izuzetna ostvarenja koja i danas mogu da nas inspirišu na delovanje. 

M. Rakočević Cvijanov  je u izlaganju "Kolabortivni projekti sa umetnicama koje imaju ishodište u Subotici" hronološki prezentovala niz samostalnih izložbi i zajedničkih izlaganja u saradnji sa jednom ili dve umetnice poreklom iz Subotice i Novog Sada, koja se u kontinuitetu razvijaju do danas: Maje Rakočević Cvijanov, Jelene Grujučić, Lee Vidaković, Edite Kadirić, Adrien Ujhazi.

N. Tonković je u predavanju "Da li je kultura zaista „ženskog roda“? Položaj radnica u kulturi u Srbiji" upoznala polaznice i prisutne sa sa rezultatima istraživanja položaja radnica u kulturi (Cvetičanin, Predrag, Tatjana Nikolić, Nađa Bobičić, Rod i rad u kulturnom polju u Srbiji, Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije, Beograd,Fakultet umetnosti Univerziteta u Nišu, Niš, 2023) i ukazela na neke pogrešne prakse te ponudila alternativne modele za ostvarivanje ravnopravnosti položaja radnica u kulturi u Srbiji.

Moderirala je dr. Margareta Bašaragin.

Foto: dokumentacija ŽSI