Aktivnosti

Udruženje "Ženske studije i istraživanja, Novi Sad ostvarilo je sasradnju sa udruženjem „Jevrejska digitalna biblioteka“ (JDB) za digitalizaciju i postavljanje knjiga koje se odnose na jevrejsko nasleđe i tradiciju.

U pitanju su sledeće knjige:

Znamenite Jevrejke Subotice (M. Bašaragin, Futura publikacije i ŽSI, N. Sad, 2020)

https://www.jevrejskadigitalnabiblioteka.rs/handle/123456789/2427 

JDB je osnovana radi prikupljanja, predstavljanja, afirmisanja i očuvanja opšteg jevrejskog verskog i svetovnog nasleđa, kulture, tradicije, književnog stvaralaštva, istorije, jezika i posebno promovisanja različite bibliotečke građe i literature o Holokaustu.
JDB je započela sa procesom digitalizacije i unošenja u bazu podataka građe koju čine knjige, katalozi, stručni radovi, audio i video građa i druga izdanja brojnih
izdavača i autora, a koja se odnosi na jevrejske sadržaje (https://jevrejskadigitalnabiblioteka.rs/discover?filtertype=type&filter_relational_operator=equals&filter=book )

 

Dr Marija Aleksandrović, naučna saradnica, održala je predavanje pod naslovom "Simbolika brojeva u romskoj kulturi" 26. aprila 2023. u  svečanoj sali Filozofskog Fakulteta, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad. 

Predavanje se bavi simboličkim značenjima u romskoj tradicionalnoj kulturi koja počivaju na temeljnom vrednosnom sistemu kulture. Simbolika brojeva je od davnina privlačila pažnju filozofa, istoričara, matematičara. Brojevi u obredima nose posebnu snagu, kojom je moguće ovladati predmetom brojanja. Zbog toga se neki brojevi ne izgovaraju. Simbolika određenih brojeva u dečijoj razbrajalici sačuvala je kolektivnu svest o ženskom detetu kao manje poželjnom, ili značenje neparnog broja u narodnim pesmama, karakteristično za neke pogrebne običaje aktuelne i danas.   

Moderatorke su bile prof. emer. Ljiljana Pešikan Ljuštanović i prof. emer. Svenka Savić.

Najavu predavanja možete videti ovde.

CV dr Marije Aleksandrović možete videti ovde.

 

M. Aleksandrović,  S. Savić i Lj. Pešikan Ljuštanović

Foto: Isidora Gordić

 

 

 

 

 

 

ŽENSKE STUDIJE U SUBOTICI

 

                                                             UPIS U TREĆU GENERACIJU

                                                                         (Prvo obaveštenje)

 

Udruženje „Ženske studije i istraživanja” (podružnica u Subotici), raspisuje konkurs za upis u treću generaciju polaznica i polaznika.

 

Prijavljivanje do 4. maja 2023. na mejl: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. 069 11 62 803

 Porgram obuhvata 3 tematske oblasti:

I Znamenite žene u umentosti      II Marginalizacija žena         III Žene u javnom prostoru

 

Ukupno 32 časa nastave (subotom: 6. maja - juli 2023), uživo i/ili onlajn,

a dobijanje sertifikata podrazumeva pisanje završnog rada uz pomoć mentorke.

 

Nastava obuhvata sticanje teorijskog i metodološkog znanja iz ženskih i rodnih studija, povezano sa lokalnim aktivnostima i istraživanjima, a fokus je na doprinosima žena kulturnom, umetničkom, naučnom, političkom i društvenom životu grada Subotice.

 

Više o prvoj i drugoj generaciji Ženskih studija u Subotici u brošurama:

http://www.zenskestudije.org.rs/aktivnosti/405-brosura-zenske-studije-posle-25-godina-u-subotici

http://www.zenskestudije.org.rs/images/publikacije/S_SU_jesen_2022_broura.pdf 

Linkovi do video zapisa o prvom i drugom ciklusu Ženskih studija u Subotici 2022:

https://www.dailymotion.com/video/k6ciChUt1RcNcgyal0m

https://www.dailymotion.com/video/k6ZfB3q2lY2onPyCE8N  

“Pre-davanje znanja drugima bio je deo kućnog vaspitanja pa je u okviru toga razvijala i svoj poseban talenat davanja svega od sebe. Nikad se nismo pitale šta je ostajalo njoj.”

Vera Vasić (Beograd, 13.7.1948 – Novi Sad, 3.3.2023) je diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu na Grupi za južnoslovenske jezike (1974) i iste godine se zaposlila  u Institutu za lingvistiku na projektu „Psiholingvistička istraživanja“ u okviru kojeg stiče prva interdisciplinarna iskustva primenjena na materijal (raz)govornog srpskog jezika. Magistrirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (1977), a doktorirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu (Odsek za srpski jezik, 1993).

Kada je Institut za lingvistiku krajemu 1978. pripojen Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Vera Vasić dobija i zaduženja u nastavnom procesu na predmetu Sintaksa srpskog jezika (kasnije i Analiza diskursa, a u okviru grupe predmeta za savremeni srpski jezik), na kojem ostaje u svojstvu  redovne profesorke do odlaska u penziju (2012). 

Istraživačku intuiciju je Vera Vasić pokazala u leksikološkim temama srpskog jezika, na istraživanjima reči u kontekstu širih celina (Govor Novog Sada, I i II tom). U toj oblasti je dala značajne istraživačke rezultate i formirala kadrove za tu vrstu srbistike. Zajedno sa njima je otvarala nova pitanja, sa podacima, tokom decenija naučnog druženja i nezaboravnih dana prijateljstva. Bio je to primer njenog shvatanja građanskog aktivizma  – smatrala je prirodnim stanjem ulivanje svoje energiju u saradnice i saradnike sa kojima je gradila drugačiju srbistiku kod nas. 

Manje je poznato široj akademskoj javnosti da je prof. dr Vera Vasić bila jedna od važnih osoba u stvaranju alternativnog visokoškolskog interdisciplinarnog programa ženskih i rodnih studija u Novom Sadu krajem 20. i početka 21. veka. Jedna je od deset osnivačica Udruženja „Ženske studije i istraživanja“ (1997) u kojem je aktivno doprinosila u dugom vremenskom periodu punih 25 godina. Obavljala je različite funkcije: predavačica, istraživačica, mentorka za završne radove, predsednica Saveta u nekoliko mandata. Mada je pomagala aktivističke zamisli u Studijama, uvek je nastojala da one održe meru akademske ozbiljnosti.

Jedna je od osnivačica ACIMSI Centra za rodne studije UNS (2003) u kojem je predavačica,  koordinatorka u vreme reakreditacije master i doktorskog programa (2010) na kojima i predaje do odlaska u penziju.

Prva je koordinatorka novoosnovanog Odseka za medijske studije Filozofskog fakulteta UNS (2004) na čijem je formiranju uspešno sarađivala sa mlađim timom entuzijasta.

Budući da je odrasla u učiteljskoj porodici, pre-davanje znanja i veština drugima bio je deo kućnog vaspitanja i pogleda na svet, rad sa mladima prirodni spoj, pa je u okviru toga razvijala i svoj poseban talenat davanja svega od sebe. Nikad se nismo pitale šta je ostajalo njoj.

A kada je jednoga dana telo presahlo i prestao spoj sa nama drugima, ona se sklupčala u šarenu lopticu skočicu i odskočila visoko u prostor, nama ne znami… da traje.

Svenka Savić (Autonomija, foto: Ženske studije i istraživanja)