Predavanje „Sećanje na Olgu Bruči“ održano je 24. april 2017. godine, u 18 sati, u Jevrejskoj opštini u Novom Sadu.

Na predavanju je govorila Svenka Savić.

Foto: Dávid Csilla.