Svenka Savić je zajedno sa Marjanom Stevanović učestvovala 25. i 26. septembra 2020. godine na Međunarodnoj naučnoj konferenciji Jezik, književnost, priroda (Language, literature and nature) na Fakultetu za strane jezike, Alfa BK univerzitet u Beogradu sa izlaganjem "Standardizacija rodno osetljivog jezika: prilog feminističkoj lingvistici".