Ostvarena saradnja na rokovniku o profesorkama emeritama sa UNS sa Pokrajinskim sekretarijatom za socijalnu politik: tekst Svenke Savić i Margarete Bašaragin sa podeljenim materijalom, predlogom uvodnog izlaganja sekretara, fotografijama i literaturom. Tiraž: 800 primeraka.