U okviru aletrantivnog visokoškolskog obrazovnog programa "Ženske studije posle 25 godina" 2. jula 2022. u prostoru Savremene galerije Subotica (Park Rajhla Ferenca 5) održana su dva predavanja.

Dr Jasminka Dulić održala je predavanje „Dimenzije patrijarhalizma“ u okviru teme Rodna ravnopravnost i iznela rezultate istraživanja sprovedenog 2011. u Subotici o povezanosti tradicionalizma, religioznosti i patrijarhalizma i tendencije prema kontroliranju žena i nasilju prema ženama na osnovu stavova ispitanika/ca.

Predavanjem "Znamenite Subotičanke" u okviru teme Žene i nauka dr Margareta Bašaragin afirmsala je tri nepravedno zaboravljene Subotičanke: lekarku dr Margitu Hercl (Herczl Margit) (Subotica, 1900 – Banja Luka, 1942, hemičarku dr Jolandu Hojman (Heumann Jolán) (Subotica, 22. mart 1901 - Zagreb, 4. avgust 1978) i hemičarku dr Vera Zdravković (rođ. Schreiber) (Subotica, 19. decembar 1939).

Moderirala je dr Margareta Bašaragin, koordinatorka programa.

Finansijska podrška projekta "Ženske studije posle 25 godina": Rekonstrukcija ženski fond, Beograd.

M. Bašaragin

 

Foto: M. Bašaragin