Edukativni visokoškolski obrazovni program:

"ŽENSKE STUDIJE U SUBOTICI", SUBOTICA

 

 

Govore

Dr Sara Savić

Znamenite veterinarke   

Doc. dr Milena Žikić

Žene u velikom ratu

Moderira

Dr Margareta Bašaragin

 

subota, 12. novembar 2022. 10.30h,  Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku:

https://us06web.zoom.us/j/83879474977?pwd=VkZheXNpNkZuVkEzSERzeEgzeHFmdz09

 

 

Pristup predavanjima je slobodan.

 

 

Dr Sara Savić Sara Savić naučna savetnica  u Naučnom institutu za veterinarstvo „Novi Sad“, predavačiča na ACIMSI Centru za rodne studije UNS, kurs Ekofeminizam (na master programu), sardanica ŽSI.

Doc. dr Milena Žikić docentkinja i šefica Katedre za opšteobrazovne predmete na Farmaceutskom fakultetu, Novi Sad. Članica je Istorijske sekcije Srpskog lekarskog društva u Beogradu i Saveta za izdavačku delatnost Zavoda za ravnopravnost polova u Novom Sadu.

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE U SUBOTICI, Subotica.

Finansijska podrška projekta: Rekonstrukcija ženski fond, Beograd.