Edukativni visokoškolski obrazovni program:

"ŽENSKE STUDIJE U SUBOTICI", SUBOTICA

 

Govore

Dr Margareta Bašaragin

Antifašistkinje Subotice nekada

 Ma Nela Tonković

Jedan sasvim drugi svet: umeće slamarki i njihova borba za afirmaciju ženskog narodnog stvaralaštva

Radmila Zećirović

Ženska romska mreža u Srbiji

 

Moderira

Dr Margareta Bašaragin

subota, 10. decembar 2022.  10.30h,  Savremena galerija Subotica, Park Rajhl Ferenca 5,

Predavanja je moguće pratiti onlajn putem zum aplikacije na linku:

https://us06web.zoom.us/j/89379671052?pwd=d2wxZ2lDWEdhSy9TZGJncndXeWljdz09

Pristup predavanjima je slobodan.

Dr Margareta Bašaragin, doktorirala na ACIMSI Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu, koordinatorka edukativnog programa: ŽENSKE STUDIJE U SUBOTICI, Subotica.

Ma Nela Tonković, istoričarka umetnosti, kustoskinja. Diplomirala istoriju umetnocti na Fil. fak, Univerziteta u Beogradu (2009), masterirala na UNESCO katedri za  kulturnu politiku i menadžment, UB (2018). Zaposlena u Savremenoj galeriji u Subotici, saradnica ŽSI.

Radmila Zećirović studira na Višoj pedagoškoj školi u Novom Sadu, UNS. Zaposlena je kao koordinatorka za romska pitanja za Grad Novi Sad, koordinatorka Romske ženske mreže R. Srbije i predsednica Udruženja Romkinja „Amarilis“, N, Sad.

Povodom zatvaranja kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i obeležavanje dana donošenja Deklracije o ljudskim prvima (1948).

Finansijska podrška projekta: Rekonstrukcija ženski fond, Beograd.