U okviru aletrantivnog visokoškolskog obrazovnog programa "Ženske studije u Subotici" 3. decembra 2022. u prostoru Savremene galerije Subotica (Park Rajhla Ferenca 5) održana su tri predavanja.

Dr Mirjana Dokmanović je u predavanju "Rodna dimenzija urbanog planiranja" argumentovala značaj i potrebu rodnih istraživanja u oblasti urbanizacije i urbanog planiranja i ukazala na  potrebu integrisanja rodne dimenzije u ove sektorske politike kao jednog od ključnih faktora u razvijanju inkluzivnh i  bezbednih gradova.

Mr Tatjana Kiš Čegar je predavanjem "Znamenite žene subotičke pozorišne scene" otrgla od zaborava pozorišne umetnice u Subotici: Slavu Bulgakov, Jelku Asić, Anu Skenderović, Klaru Peić, Eržiku Kovačević, Mariju Čeh Sabo, kao i subotičku pozorišnu kritičarku Ivanku Rackov .

Mr Maja Rakočević Cvijanov u izlaganju "Prilog metodi životna priča: lično iskustvo kroz umetničku biografiju" predstavila je sopstevnu seriju radova (2000-2022) koju je stvarala na osnovu ličnog iskustva i to kroz umetničku praksu u kojoj sledi strategiju "lično je političko".

M. Bašaragin

 

M. Dokmanović, E. Paloš, A. Pecka, T. Kiš Čegar, J. Vidaković, T. Skenderović, D. Mrkić, 

J. Skenderović, D. Kašaš

M. Rakočević Cvijanov i M. Bašaragin

Foto: M. Bašaragin